Przejdź do głównej treści

ZAREJESTRUJ SIĘ ABY PRZYSTĄPIĆ

Odpal silnik

Pierwszym krokiem do wzięcia udziału w konkursie jest rejestracja.

Jeżeli pracujesz w zespole, wszyscy jego członkowie muszą założyć konto, abyśmy mogli potwierdzić spełnienie kryteriów udziału. Jeden z członków zespołu będzie odpowiedzialny za zgłoszenie projektu.

Uwaga: do konkursu zostaną dopuszczone tylko osoby spełniające nasze kryteria udziału. Są one wyszczególnione tutaj.

Imię i nazwisko

Aby być dopuszczonym musisz mieć ukończone 18 lat

Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym kraju):

Te informacje są nam potrzebne dla celów administracyjnych. Nie będziemy dzielić się nimi z żadnymi innymi organizacjami. Twój projekt może jednak wzbudzić zainteresowanie mediów. Jeśli tak się stanie, zwrócimy się do ciebie używając twoich danych kontaktowych.

Adres email

Ustaw hasło (minimum 8 znaków)

Wzmocnij swoje hasło przez użycie w nim kombinacji wielkich i małych liter oraz znaków specjalnych.

*Nazwa uniwersytetu

*Nazwa kraju lub regionu

(Can't see yours listed? Double-check our Entry Criteria.)

Dziedzina studiów:

*Musisz przedłożyć oficjalną dokumentację potwierdzającą, że studiujesz na danym kierunku (lub ukończyłeś albo ukończyłaś go w ciągu ostatnich czterech lat). Przykładowe dokumenty:

• Indeksy
• Pismo z podpisem profesora lub dziekana
• Datowane plany zajęć
• Karty ocen
• Zaświadczenie o posiadanym stopniu/tytule naukowym

Dowody przyjmujemy w formatach PDF, MS Word i JPEG.

*Typ profilu

Przynajmniej jeden członek zespołu musi być studentem na kierunku w dziedzinie inżynierii, projektowania produktów lub projektowania przemysłowego, albo absolwentem, który ukończył takie studia na przestrzeni ostatnich czterech lat. Wszyscy pozostali członkowie zespołu muszą być aktualnie zapisani (lub byli w ciągu ostatnich czterech lat) na przynajmniej jeden semestr studiów licencjackich lub drugiego stopnia. Wszyscy członkowie zespołu muszą spełniać warunek studiowania obecnie lub w przeszłości w tym samym kraju.

Jak dowiedziałeś się o Konkursie Nagroda Jamesa Dysona?

Koniec głównej treści. Powróć do początku głównej treści

Wybierz swoją lokalizację