Przejdź do głównej treści

Polityka Prywatności

(A) Kim jesteśmy: Jesteśmy Fundacją Jamesa Dysona. Jeśli jest ci to potrzebne, to numer naszej firmy jest następujący: 04601338, a nasza siedziba to Tetbury Hill, Malmesbury, SN16 0RP, Wielka Brytania. Fundacja Jamesa Dysona jest administratorem twoich danych osobowych i jest odpowiedzialna za twoje dane osobowe. Wszystkie odniesienia w niniejszej polityce do "Fundacji Jamesa Dysona", słów "nasz", "nam", "my" itp. odnoszą się do Fundacji Jamesa Dysona. Wszystkie odniesienia w niniejszej polityce do "naszej strony internetowej", odnoszą się do strony internetowej należącej do Fundacji Jamesa Dysona pod adresem www.jamesdysonfoundation.co.uk oraz www.jamesdysonaward.org

(B) Nasze wartości i czemu służy ta polityka: Cenimy twoją prywatność i chcemy być wobec ciebie odpowiedzialni i uczciwi, a także transparentni wobec ciebie w sposobie, w jaki zbieramy i wykorzystujemy twoje dane osobowe. Chcemy również, abyś poznał swoje prawa w odniesieniu do twoich danych, które możesz znaleźć w sekcji 6.

Zgodnie z tymi wartościami, niniejsza polityka prywatności mówi ci, czego możesz się spodziewać, gdy zbieramy i wykorzystujemy twoje dane osobowe. Staraliśmy się ułatwić ci nawigację tak, abyś mógł znaleźć informacje, które są najbardziej istotne dla ciebie i naszych relacji z tobą.

(C) Do kogo odnosi się ta polityka: Ta polityka od nosi się do:
1. Gości odwiedzających naszą stronę internetową;
2. Zgłaszających się do konkursu na Nagrodę Jamesa Dysona oraz innych osób wnioskujących o przyznanie stypendium;
3. Do ogółu społeczeństwa lub organizacji wnioskujących o wsparcie charytatywne;
4. Uczących się w szkołach, które z nami współpracują;
5. Nauczycieli w szkołach, które z nami współpracują;
6. Osób, do których wysyłamy komunikaty;
7. Osób, które kontaktują się z nami w celu zgłoszenia zapytań;
8. Osób trzecich, z którymi wchodzimy w relacje, takich jak uniwersytety i pracownicy na uniwersytetach, nasi moderatorzy w konkursie na Nagrodę Jamesa Dysona oraz inni dostawcy i pracownicy naszych dostawców; a także
9. Uczestników eventów Fundacji Jamesa Dysona.
W zależności od naszej relacji, będziemy zbierać i wykorzystywać twoje dane w różny sposób. Proszę kliknąć na powyższe linki, aby dowiedzieć się, jakie informacje zbieramy na twój temat i jak je wykorzystujemy.

(D) Co zawiera ta polityka: Niniejsza polityka prywatności opisuje następujące ważne tematy związane z twoimi danymi (możesz kliknąć na linki, aby dowiedzieć się więcej):
1. Jak uzyskujemy twoje dane osobowe (Sekcja 1);
2. Zbieranie twoich danych osobowych i jak je wykorzystujemy (Sekcja 2);
3. Nasza podstawa prawna do wykorzystywania twoich danych osobowych (Sekcja 3);
4. Jak i dlaczego udostępniamy twoje dane osobowe innym podmiotom (Sekcja 4);
5. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe (Sekcja 5);
6. Twoje prawa (Sekcja 6);
7. Dokąd możemy przekazać twoje dane osobowe (Sekcja 8);
8. Jak zapewniamy bezpieczeństwo twoich danych osobowych (Sekcja 9);
9. Zmiany w niniejszej polityce prywatności (Sekcja 12); oraz
10. Dalsze pytania i sposób składania skarg (Sekcja 11).

(E) Twoje prawa do sprzeciwu: Masz różne prawa w odniesieniu do korzystania przez nas z twoich danych osobowych tak, jak określono w Sekcji 6. Dwa szczególne prawa, których trzeba być świadomym, to takie, że:
1. możesz poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Jeśli wykorzystasz to prawo, zaprzestaniemy używania twoich danych osobowych w tym celu.
2. możesz poprosić nas o rozważenie wszelkich uzasadnionych zastrzeżeń co do wykorzystania przez nas twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzamy twoje dane osobowe na podstawie prawowitego interesu naszego lub innej osoby.
Więcej informacji znajduje się w sekcji 6.

(F) Co musisz zrobić i twoje potwierdzenie dla nas: Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej polityki prywatności, aby zrozumieć, jak obchodzimy się z twoimi danymi osobowymi. Wchodząc we współpracę z nami w sposób określony w niniejszej polityce prywatności, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś w całości niniejszą politykę prywatności, ponieważ odnosi się ona do ciebie.

1.1. Możesz przekazać nam swoje dane osobowe dobrowolnie. Możemy również otrzymać informacje na twój temat od osób trzecich w sytuacji, gdy mamy do tego podstawę prawną, takich jak uniwersytety, moderatorzy w konkursie na Nagrodę Jamesa Dysona, spółki grupy, publiczne strony internetowe i agencje publiczne, które w tekście niniejszej polityki określamy jako "źródła zewnętrzne" lub jako "dostawców".

1.2. Możesz przekazać nam swoje dane osobowe używając formularzy online dostępnych na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z nami telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej bądź w inny sposób. Dotyczy to na przykład przypadków, w których przekazujesz nam swoje dane osobowe w celu otrzymania od nas informacji lub usług. Jeśli jesteś dostawcą, możesz również podać nam swoje dane osobowe podczas oferowania lub świadczenia usługi dla nas.

(a) Jakie dane osobowe zbieramy na twój temat
Zarówno my, jak i osoby trzecie w naszym imieniu, możemy zbierać i wykorzystywać następujące dane na twój temat:
(i) twoje imię i nazwisko wraz z tytułem;
(ii) twój adres pocztowy;
(iii) twój adres email;
(iv) twój numer telefonu;
(v) informacje przekazane podczas korespondencji z nami;
(vi) wszelkie aktualizacje przekazanych nam informacji;
(vii) następujące informacje tworzone i zapisywane automatycznie gdy odwiedzasz naszą stronę internetową:
(A) Informacje techniczne. Obejmują one: adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia twojego komputera z adresem internetowym; adres strony internetowej i kraj, z którego uzyskujesz dostęp do informacji; wymagane pliki; typ i wersję przeglądarki; typy i wersje wtyczek do przeglądarki; system operacyjny; oraz platformę. Używamy tych danych osobowych do administrowania naszą stroną internetową, do pomiaru wydajności naszych systemów oraz do analizy miejsc, z których ludzie uzyskują dostęp do naszych stron internetowych;
(B) Informacje o twojej wizycie i zachowaniu na naszej stronie internetowej (na przykład strony, na które klikasz). Może to obejmować stronę internetową, którą odwiedzasz przed i po wizycie na naszej stronie (włącznie z datą i godziną), czas i długość wizyt na niektórych stronach, informacje o interakcji ze stroną (takiej jak przewijanie, klikanie i przesuwanie myszą), metody używane do opuszczenia strony, dane o ruchu, dane o lokalizacji, blogi i inne dane dotyczące komunikacji oraz informacje podawane przy próbie skorzystania z dalszych usług lub pobierania.

(b) Jak wykorzystujemy twoje dane osobowe
Zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy wyżej wymienione dane osobowe z następujących powodów:
(i) aby umożliwić ci dostęp do naszej strony internetowej i jej używanie;
(ii) aby otrzymywać od ciebie zapytania za pośrednictwem strony internetowej;
(iii) aby ulepszać i utrzymywać naszą stronę internetową oraz zapewnić dla niej wsparcie techniczne;
(iv) aby zapewnić bezpieczeństwo naszej strony internetowej;
(v) aby rozpoznać cię, gdy wracasz na nasza stronę internetową i przechowywać informacje o twoich preferencjach tak, żebyśmy mogli dostosować stronę do twoich indywidualnych zainteresowań lub wysyłać ci ukierunkowaną reklamę na portalach społecznościowych; oraz
(vi) aby ocenić twoją wizytę na stronie internetowej i przygotować raporty lub kompilować statystyki, po to by zrozumieć jakiego typu osoby korzystają z naszej strony internetowej, jak z niej korzystają oraz aby uczynić ją bardziej intuicyjną. Dane te będą w miarę możliwości anonimizowane i nie będzie można zidentyfikować cię na podstawie zebranych informacji.
Więcej szczegółów na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy twoje dane osobowe, znajdziesz w sekcjach 2.10 i 2.11.

(c) Słowo o plikach cookie
(i) Niektóre strony naszej witryny internetowej używają plików cookie, które są małymi plikami umieszczanymi w twojej przeglądarce internetowej podczas odwiedzania naszej strony. Używamy plików cookie, aby zaoferować ci bardziej dopasowane wrażenia w przyszłości, poprzez zrozumienie i zapamiętanie twoich szczególnych preferencji dotyczących przeglądania.
(ii) Tam, gdzie na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, możesz je zablokować w każdej chwili. W tym celu możesz aktywować w swojej przeglądarce internetowej ustawienie pozwalające na odrzucenie ustawień wszystkich lub niektórych plików cookie. Jeżeli jednak użyjesz w swojej przeglądarce internetowej ustawienia blokującego wszystkie pliki cookie (w tym niezbędne pliki cookie), możesz nie być w stanie zachować dostępu do całości naszej strony internetowej lub możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszej strony internetowej.

2.2. Zgłaszający się do konkursu na Nagrodę Jamesa Dysona oraz inne osoby wnioskujące o przyznanie stypendium

(a) Jakie dane osobowe zbieramy na twój temat
Zarówno my, jak i osoby trzecie w naszym imieniu, możemy zbierać i wykorzystywać następujące dane na twój temat:
(i) twoje imię i nazwisko;
(ii) twój adres pocztowy;
(iii) twój adres email;
(iv) twój numer telefonu;
(v) twój wiek;
(vi) twoja płeć;
(vii) twój uniwersytet, przedmiot studiów i dowód studiowania;
(viii) zdjęcie profilowe;
(ix) URL mediów społecznościowych;
(i) informacje przekazane podczas korespondencji z nami;
(ii) informacje przekazane w zgłoszeniu do konkursu na Nagrodę Jamesa Dysona lub we wniosku o stypendium;
(iii) wszelkie aktualizacje przekazanych nam informacji;
(iv) informacje, które przekazujesz aby pomóc nam w świadczeniu ci lepszej obsługi, na przykład jeśli poprosimy cię o wypełnienie ankiety lub kwestionariusza; oraz

(b) Jak wykorzystujemy twoje dane osobowe
Zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy wyżej wymienione dane osobowe z następujących powodów:
(i) aby ocenić twoje zgłoszenie do konkursu o Nagrodę Jamesa Dysona lub wniosku o stypendium oraz, jeśli ma to zastosowanie, przekazać ci nagrodę lub stypendium;
(ii) aby zająć się każdym twoim zapytaniem;
(iii) aby wysyłać ci określone wiadomości (w tym emailem lub pocztą) dotyczące naszych usług, takich jak wiadomości administracyjne (na przykład określające zmiany w naszych zasadach i warunkach oraz informujące cię w kwestii twojego zgłoszenia;
(iv) aby prowadzić analizy statystyczne i badanie rynku w odniesieniu do osób, które mogą być zainteresowane naszymi nagrodami i stypendiami;
(v) aby przekazywać ci (w tym telefonicznie, pocztą lub emailem) informacje na temat usług, o które poprosisz lub które będą według nas interesujące dla ciebie, takie jak nasze newslettery; oraz
(vi) o ile wyrazisz zgodę, aby umieszczać twoje imię i nazwisko, zdjęcie i inne dane na twój temat w reklamie.
Więcej szczegółów na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy twoje dane osobowe, znajdziesz w sekcjach 2.10 i 2.11.

(c) Źródło danych osobowych. Niektóre z twoich danych osobowych możemy otrzymać od osób trzecich, takich jak moderator, który ocenia twoje zgłoszenie lub od uniwersytetu, jeśli jesteś stypendystą.

(d) Informacje, których potrzebujemy, aby świadczyć dla ciebie usługi. Potrzebujemy pewnych rodzajów danych osobowych, aby móc świadczyć ci usługi (np. administrować zgłoszeniem do konkursu na Nagrodę Jamesa Dysona lub wnioskiem o stypendium) oraz wykonywać zobowiązania umowne i inne zobowiązania prawne, które mamy wobec ciebie. Jeżeli nie dostarczysz nam takich danych osobowych lub poprosisz nas o ich usunięcie, możesz nie być już w stanie ubiegać się o nagrodę w konkursie na Nagrodę Jamesa Dysona lub jedno z naszych stypendiów.

2.3. Ogół społeczeństwa lub organizacje ubiegające się o wsparcie charytatywne

(a) Jakie dane osobowe zbieramy na twój temat
Zarówno my, jak i osoby trzecie w naszym imieniu, możemy zbierać i wykorzystywać następujące dane na twój temat:
(i) twoje imię i nazwisko;
(ii) twój adres pocztowy;
(iii) twój adres email;
(iv) twój numer telefonu;
(v) wspierany cel/organizacja charytatywna;
(vi) data imprezy fundraisingowej;
(vii) charakter wniosku o darowiznę (wsparcie finansowe lub darowizna maszynowa;
(viii) misja organizacji i sposób wykorzystania darowizny;
(ix) adres doręczenia;
(x) dane bankowe (w przypadku konieczności dokonania płatności z tytułu darowizny);
(xi) informacje przekazane podczas korespondencji z nami;
(xii) informacje przekazane w twoim zgłoszeniu;
(xiii) wszelkie aktualizacje przekazanych nam informacji; oraz
(xiv) informacje, które przekazujesz aby pomóc nam w świadczeniu ci lepszej obsługi, na przykład jeśli poprosimy cię o wypełnienie ankiety lub kwestionariusza.

(b) Jak wykorzystujemy twoje dane osobowe
Zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy wyżej wymienione dane osobowe z następujących powodów:
(i) aby ocenić twoje zgłoszenie do konkursu o Nagrodę Jamesa Dysona lub wniosek o stypendium oraz, jeśli ma to zastosowanie, przekazać ci nagrodę lub stypendium;
(ii) aby zająć się każdym twoim zapytaniem;
(iii) aby wysyłać ci określone wiadomości (w tym emailem lub pocztą) dotyczące naszych usług, takie jak wiadomości administracyjne (na przykład określające zmiany w naszych zasadach i warunkach oraz informujące cię w kwestii twojego zgłoszenia;
(iv) aby prowadzić analizy statystyczne i badanie rynku w odniesieniu do osób, które mogą być zainteresowane naszym wsparciem charytatywnym; oraz
Więcej szczegółów na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy twoje dane osobowe, znajdziesz w sekcjach 2.10 i 2.11.

(c) Informacje, których potrzebujemy, aby świadczyć dla ciebie usługi.
Potrzebujemy pewnych rodzajów danych osobowych, aby móc świadczyć ci usługi oraz wykonywać zobowiązania umowne i inne zobowiązania prawne, które mamy wobec ciebie. Jeżeli nie dostarczysz nam takich danych osobowych lub poprosisz nas o ich usunięcie, możesz nie być już w stanie ubiegać się o nasze wsparcie charytatywne.

2.4. Uczący się w szkołach, które z nami współpracują

(a) Jakie dane osobowe zbieramy na twój temat
Mamy wdrożone programy, w ramach których współpracujemy z pewnymi szkołami w celu opracowania nowych programów i sposobów nauczania w zakresie projektowania i technologii. W granicach takiego programu możemy zbierać dowolne z poniższych informacji o tobie jako jednym z kształcących się w ramach programu:
(i) twoje imię i nazwisko;
(ii) twoje zdjęcie;
(iii) twój adres;
(iv) twoje odpowiedzi na pytania naszego wywiadu. Miej na uwadze, że możemy filmować wywiady z tobą, jeśli mamy zgodę albo twoją, o ile masz ukończone 16 lat, albo twoich rodziców, jeśli masz mniej niż 16 lat; oraz
(v) odpowiedzi na wszelkie ankiety ad hoc, które możemy przeprowadzić.

(b) Jak wykorzystujemy twoje dane osobowe
Będziemy zbierać, wykorzystywać i przechowywać wymienione powyżej dane osobowe (za zgodą twoją lub twoich rodziców), aby móc ocenić, na ile program się powiódł, i dzielić się nimi z innymi szkołami i rządem w celu omówienia sukcesu programu. Możemy korzystać z twoich zdjęć lub filmów na naszej stronie internetowej, systemu CRM, kanałów mediów społecznościowych i materiałów drukowanych.
Więcej szczegółów na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy twoje dane osobowe, znajdziesz w sekcjach 2.10 i 2.11.

(c) Źródło danych osobowych. Twoje dane osobowe otrzymujemy albo bezpośrednio od ciebie, albo od twojej szkoły.

2.5. Nauczyciele w szkołach, które z nami współpracują

(a) Jakie dane osobowe zbieramy na twój temat
Zarówno my, jak i osoby trzecie w naszym imieniu, możemy zbierać i wykorzystywać następujące dane na twój temat:
(i) twoje imię i nazwisko
(ii) twój adres pocztowy;
(iii) twój adres email;
(iv) twój numer telefonu;
(v) informacje przekazane podczas korespondencji z nami;
(vi) informacje przekazane w odpowiedziach na pytania wywiadu;
(vii) jeżeli mamy na to twoją zgodę, możemy stworzyć nagranie wideo i/lub audio wywiadu, jaki z tobą przeprowadzimy
(viii) wszelkie aktualizacje przekazanych nam informacji;
(ix) informacje, które przekujesz aby pomóc nam w świadczeniu ci lepszej obsługi, na przykład jeśli poprosimy cię o wypełnienie ankiety lub kwestionariusza

(b) Jak wykorzystujemy twoje dane osobowe
Będziemy zbierać, wykorzystywać i przechowywać wymienione powyżej dane osobowe z następujących powodów:
(i) aby ocenić i zmierzyć zainteresowanie poziomem projektowania i technologii w szkole oraz ocenić sukces naszej metodyki, w tym (w przypadku uzyskania twojej zgody) twojej reakcji nagranej w trybie wideo/audio;
(ii) aby zająć się każdym twoim zapytaniem;
(iii) aby wysyłać ci określone wiadomości (w tym emailem lub pocztą) dotyczące naszych usług, takie jak wiadomości administracyjne (na przykład określające zmiany w naszych zasadach i warunkach oraz informujące cię w kwestii twoich zgłoszeń;
(iv) aby przekazywać ci (w tym telefonicznie, pocztą lub emailem) informacje na temat usług, o które poprosisz lub które będą według nas interesujące dla ciebie, takie jak nasz newslettery;
(v) aby prowadzić analizy statystyczne i badanie rynku w odniesieniu do osób, które mogą być zainteresowane naszymi studiami przypadków i metodyką; oraz
Więcej szczegółów na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy twoje dane osobowe, znajdziesz w sekcjach 2.10 i 2.11.

2.6. Osoby, do których wysyłamy materiały marketingowe

(a) Zarówno my, jak i osoby trzecie w naszym imieniu, możemy zbierać i wykorzystywać następujące dane na twój temat:
(i) twoje imię i nazwisko wraz z tytułem;
(ii) twój adres pocztowy;
(iii) twój adres email;
(iv) twój numer telefonu;
(v) informacje o twoich preferencjach.

(b) Jak wykorzystujemy twoje dane osobowe
Będziemy zbierać, wykorzystywać i przechowywać wymienione powyżej dane osobowe, aby przekazywać ci (w tym telefonicznie, pocztą lub emailem) informacje na temat usług, o które poprosisz lub które będą według nas interesujące dla ciebie, (w tym nasze newslettery).
Więcej szczegółów na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy twoje dane osobowe, znajdziesz w sekcjach 2.10 i 2.11. Uważamy, że przetwarzanie twoich danych osobowych w tych celach mieści się w naszym prawowitym interesie.

2.7. Osoby, które kontaktują się z nami w celu zgłoszenia zapytań

(a) Zarówno my, jak i osoby trzecie w naszym imieniu, możemy zbierać i wykorzystywać następujące dane na twój temat:
(i) twoje imię i nazwisko wraz z tytułem;
(ii) twój adres pocztowy;
(iii) twój adres email;
(iv) twój numer telefonu;
(v) informacje przekazane podczas korespondencji z nami;
(vi) wszelkie aktualizacje przekazanych nam informacji.

(b) Jak wykorzystujemy twoje dane osobowe
Będziemy zbierać, wykorzystywać i przechowywać wymienione powyżej dane osobowe, aby rozpatrzyć wszelkie twoje zapytania dotyczące naszych usług, działalności, nagród i innych możliwości, w tym wszelkie pytania dotyczące sposobu zbierania, przechowywania i wykorzystywania twoich danych osobowych przez nas lub na wszelkie prośby o kopię informacji, które posiadamy na twój temat. Uważamy, że przetwarzanie twoich danych osobowych w tych celach mieści się w naszym prawowitym interesie.
Więcej szczegółów na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy twoje dane osobowe, znajdziesz w sekcjach 2.10 i 2.11.

2.8 Osoby trzecie, z którymi wchodzimy w relacje, takie jak uniwersytety i pracownicy na uniwersytetach, nasi moderatorzy w konkursie na Nagrodę Jamesa Dysona oraz inni dostawcy i pracownicy naszych dostawców

(a) Zarówno my, jak i osoby trzecie w naszym imieniu, możemy zbierać i wykorzystywać następujące dane na twój temat:
(i) twoje imię i nazwisko wraz z tytułem;
(ii) dane kontaktowe w miejscu pracy (numer telefonu, adres pocztowy, adres korespondencyjny, adres e-mail);
(iii) twój tytuł zawodowy;
(iv) informacje przekazane podczas korespondencji z nami;
(v) wszelkie aktualizacje przekazanych nam informacji;
(vi) dane osobowe, które zbieramy na twój temat ze źródeł zewnętrznych, takich jak Linkedin;
(vii) życiorysy, informacje z prezentacji i przetargów; dowód identyfikacji i adres;
(viii) szczegóły dotyczące odszkodowań, wniosków o zwrot kosztów i danych bankowych;
(ix) informacje wymagane do uzyskania dostępu do systemów i aplikacji firmy (takie jak identyfikator systemowy);

(b) Jak wykorzystujemy twoje dane osobowe
Będziemy zbierać, wykorzystywać i przechowywać wymienione powyżej dane osobowe z następujących powodów:
(i) aby umożliwić nam nabywanie i otrzymywanie od ciebie produktów i usług (w tym podejmowanie badań due diligence, sprawozdawczości w zakresie płatności i kosztów oraz audytów finansowych);
(ii) [aby ocenić twoje zdolności i możliwości wykonawcze]
(iii) aby zająć się twoimi zapytaniami;
Więcej szczegółów na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy twoje dane osobowe, znajdziesz w sekcjach 2.10 i 2.11.

(c) Źródło danych osobowych. Niektóre z twoich danych osobowych możemy czerpać ze źródeł zewnętrznych, takich jak twój pracodawca lub firmowa strona internetowa twojego pracodawcy. Możemy również pozyskiwać te dane ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak Linkedin.

(d) Informacje, których potrzebujemy, aby świadczyć dla ciebie usługi. Prosimy wziąć pod uwagę, że potrzebujemy pewnych rodzajów danych osobowych tak, abyś ty lub twój pracodawca mógł świadczyć nam usługi. Jeżeli nie dostarczysz nam takich danych osobowych lub jeśli ty bądź twój pracowawca poprosicie nas o ich usunięcie, możecie nie być już w stanie świadczyć usług na naszą rzecz.

2.9. Uczestnicy eventów Fundacji Jamesa Dysona

(a) Jakie dane osobowe zbieramy na twój temat
Jeżeli uczestniczysz w evencie organizowanym lub aranżowanym przez nas lub przez osoby trzecie w naszym imieniu, możemy zbierać i wykorzystywać dowolne z poniższych informacji o tobie:
(i) twoje imię i nazwisko;
(ii) twój adres pocztowy;
(iii) twój adres email;
(iv) twój numer telefonu;
(v) twoja rejestracja samochodu
(vi) twoje zdjęcie;
(vii) szkoła lub inna instytucja, do której uczęszczasz/w której pracujesz (w stosownych przypadkach);
(viii) informacje przekazane podczas korespondencji z nami;
(ix) wszelkie aktualizacje przekazanych nam informacji;
(x) informacje, które przekujesz aby pomóc nam w świadczeniu ci lepszej obsługi, na przykład jeśli poprosimy cię o wypełnienie ankiety lub kwestionariusza;

(b) Jak wykorzystujemy twoje dane osobowe
Będziemy zbierać, wykorzystywać i przechowywać wymienione powyżej dane osobowe z następujących powodów:
(i) aby wypełnić wszelkie umowy z tobą o nieujawnianiu informacji i zarządzać twoim dostępem do eventu Fundacji Jamesa Dysona (np. w celu umożliwienia ci parkowania i uzyskania przepustki bezpieczeństwa);
(ii) aby organizować event;
(iii) aby zająć się każdym twoim zapytaniem;
(iv) jeżeli mamy na to twoją zgodę (lub zgodę twojego rodzica, o ile masz mniej niż 16 lat), możemy wykorzystać twój wizerunek w naszych materiałach marketingowych i promocyjnych;
(v) aby wysyłać ci określone wiadomości (w tym emailem lub pocztą) dotyczące naszych usług, takie jak wiadomości administracyjne (na przykład określające zmiany w naszych zasadach i warunkach oraz informujące cię w kwestii twoich zgłoszeń);
(vi) aby prowadzić analizy statystyczne i badanie rynku w odniesieniu do osób, które mogą być zainteresowane naszymi nagrodami lub stypendiami;
(vii) aby ocenić i zmierzyć zainteresowanie poziomem projektowania i technologii oraz ocenić sukces naszej metodyki, w tym (w przypadku uzyskania twojej zgody) twojej reakcji nagranej w trybie wideo/audio;
(viii) aby przekazywać ci (w tym telefonicznie lub pocztą) informacje na temat usług, o które poprosisz lub które będą według nas interesujące dla ciebie.
Więcej szczegółów na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy twoje dane osobowe, znajdziesz w sekcjach 2.10 i 2.11.

(c) Informacje, których potrzebujemy, aby świadczyć dla ciebie usługi. Potrzebujemy pewnych rodzajów danych osobowych tak, abyśmy mogli zapewnić ci dostęp do naszej strony w celu wzięcia udziału w evencie.

2.10 Bez względu na to, jaka jest nasza relacja z tobą, możemy również zbierać, wykorzystywać i przechowywać twoje dane osobowe z następujących dodatkowych powodów:
(a) aby rozpatrzyć wszelkie twoje zapytania lub problemy dotyczące sposobu zbierania, przechowywania i wykorzystywania twoich danych osobowych przez nas lub wszelkie twoje prośby o kopię informacji, które posiadamy na twój temat. Jeśli nie mamy z tobą umowy, to uważamy, że przetwarzanie twoich danych osobowych w tych celach mieści się w naszym prawowitym interesie;
(b) na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej, zarządzania w biznesie, zapewnienia odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej, zapewnienia bezpieczeństwa naszych obiektów, badań i rozwoju oraz dla określenia i wdrożenia efektywności organizacyjnej. Możemy przetwarzać twoje dane osobowe dla tych celów, jeżeli mieści się to w naszym prawowitym interesie;
(c) aby stosować się do wszelkich procedur, przepisów prawa i regulacji, które mają do nas zastosowanie - może to obejmować sytuacje, w których uznamy, że przestrzeganie ich leży w naszym prawowitym interesie lub w prawowitym interesie innych, jak również sytuacje, w których jesteśmy do tego zobowiązani prawnie;
(d) aby ustanowić, wykonywać lub bronić naszych praw - może to obejmować sytuacje, w których uznamy, że leży to w naszym prawowitym interesie lub w prawowitym interesie innych, jak również sytuacje, w których jesteśmy do tego zobowiązani prawnie; oraz

2.11 Dalsze postępowanie
Przed wykorzystaniem twoich danych osobowych do celów, które wykraczają poza cele określone w niniejszej sekcji 2, podejmiemy działania mające na celu ustalenie, czy nowe wykorzystanie twoich danych osobowych jest zgodne z celem określonym w niniejszej sekcji 2. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat analizy, którą podejmiemy w celu ustalenia, czy nowe wykorzystanie twoich danych osobowych jest zgodne z tymi celami, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w sekcji 12 [LINK].

3.1. Uważamy, że podstawy prawne wykorzystania twoich danych osobowych, określone w niniejszej polityce prywatności, są następujące:
(a) wykorzystanie przez nas twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych zobowiązań wynikających z każdej umowy z tobą (np. do oceny twojego zgłoszenia do konkursu na Nagrodę Jamesa Dysona lub wniosku o stypendium bądź do przestrzegania warunków korzystania z naszej strony internetowej, które akceptujesz przeglądając naszą witrynę internetową);
(b) wykorzystanie przez nas twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. dla celów zdrowotnych i bezpieczeństwa);
(c) ty sam (lub twój rodzic, jeśli masz mniej niż 16 lat) wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas twoich danych osobowych, na przykład jeśli wyraziłeś zgodę na nagrywanie cię; lub
(d) w przypadku, gdy nie występują sytuacje określone w żadnym z punktów (a), (b) ani (c), a wykorzystanie twoich danych osobowych jest konieczne dla zabezpieczenia naszych prawowitych interesów lub prawowitych interesów innych osób (na przykład w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej). Nasze prawowite interesy to:
(i) prowadzić, powiększać i rozwijać Fundację Jamesa Dysona, w tym zapewnić przyznawanie nagród, prowadzenie biznesu i stwarzanie możliwości, które oferuje Fundacja;
(ii) obsługiwać naszą stronę internetową;
(iii) nagłaśniać nasze działania (np. poprzez wysyłanie do ciebie newsletterów i innych informacji, które naszym zdaniem będą dla ciebie interesujące); oraz
(iv) realizować wewnętrzne cele administracyjne.

3.2. Możemy przetwarzać twoje dane osobowe na podstawie twojej zgody, np. gdy robimy ci zdjęcie lub nagramy wywiad z tobą. (Możesz ją wycofać w dowolnym momencie po jej udzieleniu, jak opisano poniżej).

3.3. Jeżeli opieramy się na twojej zgodzie na wykorzystanie przez nas twoich danych osobowych w określony sposób (np. jeśli wykorzystujemy twój wizerunek w materiałach marketingowych), a ty później zmienisz zdanie, to możesz wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami pod adresem info@jamesdysonfoundation.com, a my przestaniemy to robić. Jeśli jednak wycofasz swoją zgodę, może to wpłynąć na możliwość świadczenia przez nas usług na twoją rzecz.

4.1 Możemy udostępniać twoje dane osobowe spółkom grupy Dyson i Weybourne, jeśli leży to w naszym prawowitym interesie, dla wewnętrznych celów administracyjnych (na przykład dla celów strategii korporacyjnej, zgodności, audytu i monitorowania, badań i rozwoju oraz zapewnienia jakości).

4.2. Będziemy udostępniać twoje dane osobowe następującym osobom trzecim lub kategoriom osób trzecich:
(a) gdy zgłaszasz się do konkursu na Nagrodę Jamesa Dysona będziemy udostępniać twoją aplikację i twoje dane osobowe naszym moderatorom, pomagającym nam ocenić zgłoszenia. W każdym z krajów, w których oferujemy Nagrodę Jamesa Dysona, mamy moderatorów, którzy będą oceniać zgłoszenia z danego kraju, aczkolwiek niektórzy moderatorzy w USA i Wielkiej Brytanii mają dostęp do wszystkich zgłoszeń na całym świecie. Większość naszych moderatorów pracuje dla firm z Grupy Dyson i mogą oni wykorzystywać twoje dane osobowe jedynie w celu udzielania nam pomocy w ocenie zgłoszeń do konkursu na Nagrodę Jamesa Dysona;
(b) firmy powiązane, które świadczą dla nas usługi, np. spółki grupy Dyson świadczą dla nas usługi wsparcia informatycznego, a spółki Weybourne zapewniają nam wsparcie informatyczne, finansowe i księgowe;
(c) inni nasi dostawcy usług i poddostawcy, w tym wykonawcy usług płatniczych, dostawcy mediów, dostawcy usług technicznych i wsparcia, ubezpieczyciele, dostawcy usług logistycznych oraz dostawcy usług w chmurze (takich jak AWS);
(d) instytucje publiczne;
(e) firmy, które pomagają w naszych działaniach marketingowych, reklamowych i promocyjnych, takie jak platforma automatyzacji marketingu MailChimp oraz fotografowie, którzy w naszym imieniu wykonują sesje zdjęciowe;
(f) dostawcy usług analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej strony internetowej, tacy jak Google Analytics, Google Adwords Tracking i Piksel Facebooka;
(g) jeżeli jesteś studentem lub nauczycielem studium przypadku, możemy podzielić się z innymi szkołami i/lub rządem twoimi odpowiedziami udzielonymi w wywiadzie, aby wykazać sukces naszego programu; oraz

4.3 Wszelkie strony trzecie, którym udostępniamy twoje dane osobowe, są ograniczone (na mocy prawa i umowy) w zakresie możliwości wykorzystania twoich danych osobowych w celach innych, niż świadczenie usług na naszą rzecz. Zawsze będziemy podejmować kroki w celu zapewnienia, że wszelkie strony trzecie, którym udostępniamy twoje dane osobowe, podlegają obowiązkom w zakresie prywatności i bezpieczeństwa zgodnym z niniejszą polityką prywatności i obowiązującymi przepisami prawa.

4.4. Ujawnimy również twoje dane osobowe osobom trzecim:
(a) jeżeli zasadniczo wszystkie nasze aktywa zostaną przejęte przez osobę trzecią, w którym to przypadku posiadane przez nas dane osobowe będą stanowiły jeden z przekazanych aktywów;
(b) jeżeli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia twoich danych osobowych w celu wypełnienia jakichkolwiek zobowiązań prawnych, wszelkich zgodnych z prawem żądań ze strony rządu lub funkcjonariuszy organów porządku publicznego, a także w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa bądź zapobiegania nielegalnej działalności;
(c) w celu egzekwowania lub stosowania naszych warunków użytkowania, naszych zasad i warunków lub wszelkich innych porozumień bądź w celu reagowania na wszelkie roszczenia, w celu ochrony naszych praw lub praw osób trzecich, w celu ochrony bezpieczeństwa każdej osoby lub w celu zapobiegania wszelkim nielegalnym działaniom; lub
(d) w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Fundacji Jamesa Dysona, naszego personelu, naszych moderatorów lub innych osób. Może to obejmować wymianę danych osobowych z innymi organizacjami w celu ochrony przed oszustwami [i zmniejszenia ryzyka kredytowego].

4.5. Możemy również ujawniać i wykorzystywać zanonimizowane, zbiorcze raporty i statystyki dotyczące użytkowników naszej strony internetowej lub usług dla celów sprawozdawczości wewnętrznej lub raportowania do firm z Grupy Spółek Weybourne lub innych osób trzecich, a także dla celów marketingowych i promocyjnych. Żadne z tych zanonimizowanych, zbiorczych raportów lub statystyk nie stworzą możliwości osobistej identyfikacji naszych użytkowników.

4.6. Za wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych powyżej, nigdy nie udostępnimy, nie sprzedamy ani nie wypożyczymy żadnych twoich danych osobowych jakimkolwiek osobom trzecim bez powiadomienia cię o tym i, w razie potrzeby, bez uzyskania twojej zgody. Jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystanie przez nas twoich danych osobowych w określony sposób, ale później zmienisz zdanie, powinieneś skontaktować się z nami, a my przestaniemy to robić.

Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej, niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane. Czas przechowywania danych osobowych zależy od celów, dla których je gromadzimy i wykorzystujemy i/lub jest zgodny z wymogami obowiązującego prawa oraz w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw.

6.1. Masz pewne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Jeśli chyciałbyś uzyskać więcej informacji na ten temat lub skorzystać z któregokolwiek z nich, prosimy o kontakt mailowy na adres info@jamesdysonfoundation.com w dowolnym momencie. Masz następujące prawa:
(a) Prawo dostępu. Masz prawo dostępu do wszelkich danych osobowych, które posiadamy na twój temat. Możesz poprosić nas o kopię swoich danych osobowych; potwierdzenie, czy twoje dane osobowe są przez nas wykorzystywane; szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób i dlaczego są one wykorzystywane; oraz szczegóły dotyczące zabezpieczeń, które są stosowane w przypadku przekazania przez nas twoich danych poza Wielką Brytanię lub Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG").
(b) Prawo do aktualizacji twoich danych. Masz prawo do żądania aktualizacji wszelkich swoich danych osobowych, które są nieaktualne lub nieprawidłowe.
(c) Prawo do usunięcia twoich danych. Masz prawo poprosić nas o usunięcie wszelkich danych osobowych, które przechowujemy na twój temat w pewnych szczególnych okolicznościach. Możesz poprosić nas o dalsze informacje na temat tych szczególnych okoliczności, kontaktując się z nami korzystając z informacji zawartych w sekcji 12.
Przekażemy twoje żądanie innym odbiorcom twoich danych osobowych, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Możesz zapytać nas, kim są odbiorcy, korzystając z informacji kontaktowych w sekcji 12.
(d) Prawo do ograniczenia korzystania z twoich danych. Masz prawo poprosić nas o ograniczenie sposobu, w jaki przetwarzamy twoje dane osobowe w pewnych szczególnych okolicznościach. Możesz poprosić nas o dalsze informacje na temat tych szczególnych okoliczności, kontaktując się z nami korzystając z informacji zawartych w sekcji 12.
Przekażemy twoje żądanie innym odbiorcom twoich danych osobowych, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnie dużego wysiłku. Możesz zapytać nas, kim są odbiorcy, korzystając z informacji kontaktowych w sekcji 12.
(e) Prawo do zaprzestania marketingu. Masz prawo poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy wykorzystywania twoich danych osobowych w tym celu.
(f) Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo poprosić nas o przekazanie twoich danych osobowych zewnętrznemu dostawcy usług.
Prawo to znajduje zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy wykorzystujemy twoje dane osobowe na podstawie twojej zgody lub realizacji umowy oraz gdy wykorzystanie przez nas twoich danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.
(g) Prawo do sprzeciwu. Masz prawo poprosić nas o rozważenie wszelkich twoich uzasadnionych zastrzeżeń co do wykorzystania przez nas twoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy te dane osobowe w oparciu o prawowity interes nasz lub innej osoby.

6.2 Rozpatrzymy wszystkie takie żądania i udzielimy odpowiedzi w rozsądnym terminie (a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od złożenia prośby, chyba że poinformujemy cię, iż zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy uprawnieni do dłuższego okresu). Należy jednak pamiętać, że niektóre dane osobowe mogą być wyłączone z takich żądań w pewnych okolicznościach, na przykład jeśli będziemy musieli nadal korzystać z tych danych w celu wypełnienia naszych własnych zobowiązań prawnych bądź w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

6.3 W sytuacji, gdy będzie miał zastosowanie jakiś wyjątek, poinformujemy cię o tym przy udzielaniu odpowiedzi na twoje żądanie. Możemy poprosić cię o podanie informacji niezbędnych do potwierdzenia twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na jakąkolwiek złożoną przez ciebie prośbę.

7.1 Możemy gromadzić i wykorzystywać twoje dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i poczty.

7.2 Możemy wysyłać ci pewne informacje marketingowe (w tym elektroniczną komunikację marketingową), jeżeli leży to w naszym prawowitym interesie dla celów marketingowych i rozwoju biznesu.

7.3 Jeżeli chcesz zrezygnować z otrzymywania komunikacji marketingowej, możesz skontaktować się z nami przez email pod adresem info@jamesdysonfoundation.com.

8.1 Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane i przechowywane przez i/lub dostępne dla pracowników działających poza EOG (w tym w szczególności w USA i Japonii) pracujących dla nas, innych członków firm grupy Dyson lub dostawców i moderatorów konkursu na Nagrodę Jamesa Dysona. Dalsze szczegóły dotyczące tego, komu mogą zostać ujawnione dane osobowe użytkownika, są określone w sekcji 4.

8.2 W przypadku gdy przekażemy jakiekolwiek dane osobowe na twój temat takim członkom naszej grupy lub dostawcom spoza EOG, podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że odbiorca będzie właściwie chronił twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Kroki te mogą obejmować następujące elementy dozwolone w art. 45 i 46 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych:
(a) w przypadku podmiotów mających siedzibę w USA, wprowadzenie w życie w relacjach z nimi standardowych postanowień umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub upewnienie się, że przyjęły one do stosowania Tarczę Prywatności UE-USA (zob. dalej https://www.privacyshield.gov/welcome); lub
(b) w przypadku podmiotów mających siedzibę w innych krajach poza EOG, wprowadzenie w życie w relacjach z nimi standardowych postanowień umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

8.3 Dalsze szczegóły dotyczące kroków, jakie podejmujemy w celu ochrony twoich danych osobowych, w tych przypadkach są dostępne u nas na życzenie w każdej chwili, poprzez kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@jamesdysonfoundation.com.

9.1 Głównym zagrożeniem związanym z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych jest ich utrata, kradzież lub niewłaściwe wykorzystanie. Mogłoby to doprowadzić do tego, że twoje dane osobowe znalazłyby się w rękach kogoś innego, kto mógłby je wykorzystać w sposób oszukańczy lub upublicznić informacje, które wolałbyś zachować w tajemnicy.9.1 Głównym zagrożeniem związanym z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych jest ich utrata, kradzież lub niewłaściwe wykorzystanie.  Mogłoby to doprowadzić do tego, że twoje dane osobowe znalazłyby się w rękach kogoś innego, kto mógłby je wykorzystać w sposób oszukańczy lub upublicznić informacje, które wolałbyś zachować w tajemnicy.

9.2 Z tego powodu Fundacja Jamesa Dysona jest zobowiązana do ochrony twoich danych osobowych przed utratą, kradzieżą i niewłaściwym wykorzystaniem. Podejmujemy wszelkie rozsądne środki ostrożności w celu ochrony poufności twoich danych osobowych, w tym poprzez zastosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, takich jak kontrolowany dostęp do naszej siedziby, szkolenie personelu, hasła dostępowe do systemu, zapory sieciowe, szyfrowanie, oprogramowanie filtrujące i antywirusowe.

9.3 W trakcie dostarczania nam twoich danych osobowych, twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez internet. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, które nam przekazujesz, przesyłanie informacji przez internet nie jest całkowicie bezpieczne. W związku z tym przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa twoich danych osobowych przesyłanych do naszej strony internetowej i że każda taka transmisja odbywa się na twoje własne ryzyko. Po otrzymaniu twoich danych osobowych będziemy stosować rygorystyczne procedury i zabezpieczenia, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do nich.

9.4 Tam, gdzie podaliśmy ci (lub gdzie wybrałeś) hasło, które umożliwia ci dostęp do twojego konta online, jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności tego hasła. [Prosimy o nie dzielenie się hasłem z nikim].

Nasz strona internetowa może zawierać hiperłącza do stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Hiperłącza te są zamieszczane wyłącznie w celach referencyjnych i dla wygody użytkownika i nie oznaczają żadnego poparcia dla działań takich stron internetowych osób trzecich lub jakichkolwiek powiązań z ich operatorami. Niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do danych osobowych, które zbieramy lub otrzymujemy ze źródeł zewnętrznych i nie możemy być odpowiedzialni za dane osobowe dotyczące ciebie, które są zbierane i przechowywane przez osoby trzecie. Strony internetowe osób trzecich mają własne zasady i warunki oraz politykę prywatności i powinieneś zapoznać się z nimi dokładnie przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do tych stron. Nie popieramy ani w żaden inny sposób nie przyjmujemy odpowiedzialności za treść takich stron internetowych osób trzecich ani za zasady i warunki lub polityki osób trzecich.

11.1 Jeżeli masz jakiekolwiek zapytania lub zażalenia dotyczące zbierania, wykorzystywania lub przechowywania przez nas twoich danych osobowych lub jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z twoich praw w odniesieniu do twoich danych osobowych, skontaktuj się proszę z info@jamesdysonfoundation.com. Będziemy badać i podejmować próby rozwiązania wszelkich takich skarg lub sporów dotyczących wykorzystywania lub ujawniania twoich danych osobowych.

11.2 Zgodnie z art. 77 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych możesz również złożyć skargę do brytyjskiego Biura Komisarza ds. Informacji (www.ico.org.uk) lub do organu regulacyjnego ds. ochrony danych w kraju, w którym zazwyczaj mieszkasz bądź pracujesz, lub w którym miało miejsce domniemane naruszenie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Alternatywnie, jeśli uważasz, że twoje prawa zostały naruszone, możesz szukać środków zaradczych na drodze sądowej.

Jeżeli zmienimy niniejszą politykę prywatności, zamieścimy szczegóły tych zmian poniżej.
Jeśli będziemy potrzebowali, to prześlemy ci również pocztą elektroniczną informację o tych zmianach i poprosimy cię o potwierdzenie, że jesteś z tych zmian zadowolony.

[Czerwiec 2019] - Stworzona i opublikowana nowa polityka prywatności

Praktyki opisane w niniejszym oświadczeniu o polityce prywatności są aktualne na [czerwiec 2019].

Koniec głównej treści. Powróć do początku głównej treści