Przejdź do głównej treści
Wicemistrzowie krajowi

Innowacyjne materiały do regeneracji kości

Innowacyjne, bioaktywne materiały otrzymywane zgodnie z zasadami Zrównoważonego Rozwoju o strukturze nanowłóknistej stanowią zaawansowane narzędzie do personalizowanej regeneracji tkanki kostnej

Do czego to służy

Innowacyjne, bioaktywne materiały otrzymywane zgodnie z zasadami Zrównoważonego Rozwoju o strukturze nanowłóknistej stanowią zaawansowane narzędzie do personalizowanej regeneracji tkanki kostnej


Twoja inspiracja

Naszą główną inspirację stanowi nieustanny postęp w obszarze medycyny i stomatologii, powodujący, iż lekarze coraz częściej podejmują się nowych wyzwań celem ratowania zdrowia i życia pacjentów. Rosnąca zachorowalność na choroby cywilizacyjne, wzrastająca świadomość społeczeństwa oraz wydłużający się średni czas życia połączony z chęcią podniesienia jego jakości i komfortu powoduje, iż coraz więcej pacjentów szuka skutecznych rozwiązań swoich problemów, w szczególności w obszarze regeneracji ubytków kostnych. Dostarczenie zaawansowanych biomateriałów łatwych w otrzymywaniu pozwoli na zwiększenie dostępności skutecznych metod odbudowy tkanek.


Jak to działa

Innowacyjna technologia wytwarzania nowatorskich membran pozwoli na zwiększenie skuteczności zabiegów odbudowy kości w stomatologii i przyniesie korzyści zarówno o charakterze społecznym w postaci zwiększenia przeżywalności implantów stomatologicznych przekładając się na wzrost komfortu i jakości życia społeczeństwa, jak i środowiskowym, gdyż biomateriały są w100% biodegradowalne, zaś zastosowanie nowoczesnych technik w procesie wytwórczym, takich jak elektroprzędzenie oraz promieniowanie mikrofalowe umożliwia znaczące zredukowanie zużycia energii i wody, a także maksymalnie ogranicza ilość wytwarzanych odpadów. Nanowłókniste biomateriały "szyte na miarę" zapewniają odpowiednie warunki dla odbudowy kości, zaś właściwości bioaktywne sprawiają, że nowo-powstała tkanka będzie w pełni funkcjonalna i umożliwi przywrócenie zdrowia pacjenta. Ekologiczna i łatwoskalowana technologia przyniesie korzyść osobom cierpiącym z powodu ubytku kości bez szkody dla środowiska.


Proces projektowania

Proces projektowania nasze rozwiązania miał charakter wieloetapowy. W pierwszej kolejności zapoznaliśmy się z realnymi potrzebami zarówno środowiska medycznego i stomatologicznego oraz ich pacjentów, jak i producentów wyrobów medycznych. Efektem naszych analiz było opracowanie innowacyjnej technologii otrzymywania nowatorskich biomateriałów, które będą proste w produkcji oraz przyspieszały proces regeneracji tkanki. Po zapoznaniu się ze skalą problemu w postaci ilości odrzucanych przeszczepów zdecydowaliśmy się na zastosowanie jedynie nietoksycznych substancji pochodzenia naturalnego oraz technik wytwórczych, które pozwalają na otrzymywanie materiałów dostosowanych do potrzeb danego pacjenta. Zapoznaliśmy się także z bieżącymi wymogami stawianymi nowym wyrobom medycznym. Dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach Inkubatora Innowacyjności (TRL 4.0) udało nam się zsyntezować nowe związki chemiczne oraz otrzymać szereg membran, również na zwiększoną skalę. Otrzymane biomateriały poddaliśmy nie tylko analizom morfologii czy właściwości fizykochemicznych, ale również ocenie biologicznej zgodnie z dedykowaną normą. Nasze badania jednoznacznie potwierdziły pozytywny wpływ membran na proces namnażania się komórek kościotwórczych, tym samym potwierdzając ich potencjał w obszarze medycyny.


Jak to się różni

Nasze rozwiązanie jest wyjątkowe, gdyż łączy w sobie takie aspekty, jak możliwość przywrócenia zdrowia pacjentom oraz dbałość o środowisko. Procedury sterowanej regeneracji kości są stosowane na całym świecie i znacząco poprawiają jakość i komfort życia pacjenta, jednak ich skuteczność w dużej mierze zależy od jakości zastosowanego biomateriały. Obecnie, brak jest rozwiązań, które nie tylko umożliwiają odbudowę tkanki kostnej, ale również chronią pacjenta przed infekcjami i pozwalają na bezinwazyjne śledzenie postępów procesu leczenia. Innowacyjny skład chemiczny oraz możliwość personalizacji sprawia, iż biomateriały mogą być dostosowane w pełni do potrzeb danego pacjenta, dzięki fluorescencji pozwalają na całkowicie bezbolesne obserwowanie miejsca odbudowy oraz chronią przed patogenami. Dodatkowo, są w pełni biodegradowalne, dzięki czemu nie ma konieczności reoperacji. Co więcej, są neutralne światopoglądowo, gdyż nie zawierają surowców odzwierzęcych.


Plany na przyszłość

Nasze dalsze działania będą skupiać się na uzyskaniu międzynarodowej ochronie IP, a także przeprowadzeniu badań in vivo na modelu zwierzęcym lub eksperymentu medycznego oraz innych niezbędnych analiz w certyfikowanych ośrodkach celem dostarczenia danych klinicznych niezbędnych do przeprowadzenia oceny klinicznej, uzyskania certyfikatu wyrobu medycznego zgodnie z wytycznymi MDR 2017/745 i wdrożenia na rynek. Mamy nadzieję, iż w ciągu kilku lat nasz projekt zamieni się w biomateriał dostępny dla każdego pacjenta wymagającego przeprowadzenia procesu sterowanej regeneracji kości celem poprawienia jakości jego życia oraz przywrócenia zdrowia.


Nagrody

Ze względu na wysoką innowacyjność naszego projektu, jest to pierwsza prezentacja wynalazku i zgłoszenie do nagrody.


Koniec głównej treści. Powróć do początku głównej treści

Wybierz swoją lokalizację