Skip to main content

ผู้ชนะในอดีต

ตอนนี้พวกเขาอยู่ไหน?

เราได้ติดตามเรื่องราวความสำเร็จจากผู้ชนะในปีก่อน ๆ เพื่อค้นหาว่าการเข้าร่วมการประกวดรางวัล James Dyson Award ให้ประโยชน์แก่การประกอบอาชีพของพวกเขาอย่างไร

  • ลงทะเบียนรับจดหมายข่าวของเรา

พบกับผู้ชนะ

Solveiga Pakštaitė ผู้ประดิษฐ์ Bump Mark

Solveiga Pakštaitė ผู้ประดิษฐ์ Bump Mark

Solveiga เป็นผู้ชนะรางวัล James Dyson Award ในระดับประเทศของสหราชอาณาจักรในปี 2014 ด้วยผลงานป้ายบอกวันหมดอายุอาหารแบบทำปฏิกิริยาทางชีวภาพ

Dan Watson ผู้ประดิษฐ์ Safety Net

Dan Watson ผู้ประดิษฐ์ Safety Net

Dan เป็นผู้ชนะโดยรวมของรางวัล James Dyson Award ในปี 2012 ด้วยผลงานอวนตกปลาแบบยั่งยืน

Kai Xiang Lin ผู้ประดิษฐ์ Klippa

Kai Xiang Lin ผู้ประดิษฐ์ Klippa

Kai เป็นรองผู้ชนะระดับประเทศของสหรัฐอเมริกาด้วยสิ่งประดิษฐ์ขาเทียมที่ออกแบบมาเพื่อนักปีนหน้าผาที่ถูกตัดขา

End of main content. Return to top of main content.

เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ