Skip to main content

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว

ขณะนี้เราได้ปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวดรางวัล James Dyson Award สำหรับปีนี้แล้ว 

ดูผลงานของผู้เข้าร่วมการประกวดในปีนี้ทั้งหมดได้ในคลังภาพโปรเจกต์ของเราที่นี่

End of main content. Return to top of main content.

เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ