Skip to main content

Şartlar ve koşullar

1.1. Bu yarışma, İngiltere ve Galler'de 1099709 (“JDF”) ile kayıtlı bir yardım derneği olan James Dyson Vakfı tarafından düzenlenir ve yönetilir.

1.2. Bu şartlar ve koşullar, adayların James Dyson Ödülü ("JDA") olarak bilinen yarışmaya katılımını düzenler.

1.3. Tüm katılımcılar, JDA'ya katılarak ve başvurularını (aşağıda tanımlandığı gibi) göndererek, bu şartlar ve koşullara bağlı olmayı kabul eder.

1.4. Dyson şirketler grubu ve/veya JDV çalışanları (ve aileleri) için JDA'ya giriş yasaktır.

1.5. JDV, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, mücbir sebepler yüzünden JDA'nın yönetiminin veya JDA'ya uygun katılımın engellenmesi durumunda, JDA'yı iptal etme veya askıya alma hakkını saklı tutar.

1.6. JDV, bir başvururnun alınmasını ve/veya değerlendirilmesini engelleyen posta, teknik sorun veya doğal koşullar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

1.7. Bu şartlar ve koşullar her bakımdan İngiliz yasalarına tabi olacaktır. Taraflar, bu hüküm ve koşullardan veya JDA'dan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak (sözleşmeden doğan veya sözleşme dışı) tüm anlaşmazlıklarda İngiliz mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini geri dönülmez şekilde olarak kabul ederler.

1.8. JDF, güncellenmiş hüküm ve koşulları www.jamesdysonaward.org'da ("Web Sitesi") yayınlayarak bu hüküm ve koşulları bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

1.9 Bu şartların İngilizce dışında bir dilde sağlandığı durumlarda, herhangi bir çelişki veya tutarsızlık yaşanırsa bu şartların İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

2.1. Madde 2.2'ye tabi olarak, JDA'ya girmeye hak kazanabilmek için tüm katılımcılar, başvuruların yapıldığı tarihte en az 18 yaşında olmalı ve:

2.1.1. bir lisans veya lisansüstü eğitim kurumuna kayıtlı olmak veya mühendislik, tasarımla ilgili bölümlerin herhangi birinde Seviye 6 veya Seviye 7'de bir derece yapmak ( en az bir sömestr boyunca kayıtlı olmak) , başvuruların yapılabileceği uygun ülkede (aşağıda tanımlandığı gibi) bulunan bir kurumda; veya

2.1.2. Başvuruların yapılabileceği uygun ülkede yer alan bir kurumda, başvurunun yapıldığı tarihten 4 sene oncesine kadar mühendislik, tasarım veya ilgili bir disiplinde bir lisans veya lisansüstü eğitim kurumundan mezun olmak veya uygun ülkelerdeki meslek yüksek okullarında Seviye 6 veya Seviye 7'yi tamamlamış olmak
2.2. Ekip olarak katılım söz konusu olduğunda, başvuruların yapıldığı tarihte tüm ekip üyeleri en az 18 yaşında olmalıdır ve takımın yarışmaya hak kazanabilmesi için en az bir ekip üyesi madde 2.1'de belirtilen uygunluk kriterlerini karşılamalıdır. Diğer tüm ekip üyeleri, bu tarihte, üniversite düzeyinde öğrenciler olmalı veya başvuruların yapılabileceği uygun ülkede herhangi bir disiplindeki bir eğitim kurumundan önceki dört yıl içinde mezun olmuş olmalıdır veya Seviye 6 veya Seviye 7'de bir başlangıç derecesine katılmış olmalıdır. Ekip girişleri maksimum 10 üye ile sınırlıdır.

2.3. Tüm katılımcılar, JDV'nın makul talebi üzerine, bu madde 2'de belirtilen uygunluk kriterlerini karşıladıklarına dair yazılı kanıt sunacaktır. JDV'yi makul ölçüde tatmin edecek şekilde bu tür kanıtları sağlamak için veya JDV'nın bir katılımcının uygunluk kriterlerini karşılamadığını fark etmesi durumunda, JDV (kendi takdirine bağlı olarak) aşağıdakileri yapma hakkına sahip olacaktır:

2.3.1. Başvuruyu reddetmek;

2.3.2. Katılımcının (veya yarışmacının takımının) JDA'ya katılımını sona erdirmek;

2.3.3. Bir yarışmacıya (veya yarışmacının ekibine) ödül vermeyi reddetmek; veya

2.3.4. Bir katılımcıya (veya katılımcının ekibine) verilen herhangi bir para ödülünün derhal geri ödenmesini talep etmek.

2.4. Madde 2.3'ün amaçları doğrultusunda, JDV tarafından yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, aşağıdaki belgeler, katılımcıların uygunluk kriterlerini (.doc, .pdf veya .jpeg formatında) karşıladığına dair uygun kanıt olarak kabul edilecektir:

2.4.1. Belirli bir üniversitede belirli bir derse katıldıklarını belirten adayın özel hocası veya öğretim görevlisinden imzalı bir mektubun kopyası;

2.4.2. Katılımcının derece sertifikasının bir kopyası;

2.4.3. Katılımcının eğitim kurumundan JDF'ye sunduğu, katılımcının yerini ve derece unvanını onaylayan imzalı bir mektubun kopyası.

2.4.4. Katılımcının işvereninden, Seviye 6 veya Seviye 7'de derece staja katıldıklarını belirten imzalı bir mektubun kopyası; veya

2.4.5. Katılımcının staj sertifikasının bir kopyası.

2.5. JDA'nın JDV tarafından belirlediği ülkeler (her biri "Uygun Ülke") Web Sitesinde belirtilmektedir. Uygun Ülkeler listesi, JDF tarafından zaman zaman güncellenebilir.

3.1. JDA'ya başvurmak için, katılımcılar icatlarının bir profilini ("İcat") Web Sitesine ("Giriş") yükleyecektir. Katılımcılar, girişlerinin aşağıdakileri içermesini sağlamaya çalışmalıdır:

3.1.1. Tüm iletişim ve medyada yer alacak olan İcadın adı;

3.1.2. İcadın özlü bir açıklaması (200 kelimeden uzun değil), sorun ve icadın bu sorunu nasıl çözdüğünü açıklayan temel amaç ve işlevi özetlenmeli.

3.1.3. Katılımcının kişisel motivasyonu ile birlikte icadın arkasındaki ilhamın bir açıklaması;

3.1.4. İcadın nasıl çalıştığına dair bir açıklama;

3.1.5. katılımcının/takımın İcadı geliştirme sürecinin bir açıklaması;

3.1.6. İcadı halihazırda piyasada bulunan diğer ürünlerden farklı kılan özelliklerinin açıklaması.

3.1.7. daha fazla tasarım geliştirme dahil olmak üzere İcat için gelecek planlarının bir açıklaması;

3.1.8. (sınırlama olmaksızın) düşük çözünürlüklü görüntüler de dahil olmak üzere.

3.1.8.1. eskizler;

3.1.8.2. planlar;

3.1.8.3. 3B modeller veya prototipler (isteğe bağlı); ve

3.1.8.4. foto-gerçekçi 3D CAD görselleştirmeleri (isteğe bağlı); ve

3.1.9. beyaz bir arka plan üzerinde icadın yüksek çözünürlüklü (300 dpi) bir görüntüsü.

3.2. Katılımcılar, çalışma halindeki konsept veya prototipin bir videosunu da sağlamaya çalışacaklardır.

3.3. Katılımcılar, başvurunun tüm yazılı unsurlarını İngilizce dilinde sunacaktır. Başvurunun katılımcının ana dilindeki bir versiyonu da sunulabilir.

3.4. Katılımcılar, istedikleri kadar İcat için başvuru gönderebilirler, ancak İcat başına birden fazla başvuru sunamazlar.

3.5. JDV, küfür, pornografi, uygunsuz görüntüler veya referanslar içeren veya üçüncü tarafların haklarını (fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal eden başvuruları kabul etmeyecektir. JDV, (makul bir şekilde hareket ederek) eksik veya uygunsuz içerik barındırdığını veya yeterli bir İngilizce standardı ile gönderilmediğini düşündüğü herhangi bir başvuruyu reddetme hakkını saklı tutar.

3.6. Katılımcı, JDA'ya girerek, başvurunun(madde 3.1 ve 3.2'de açıklanan tüm bilgiler dahil) kamuya açık hale getirileceğini ve İnternet dahil tüm medya kanallarında kamu tarafından paylaşılabileceğini kabul eder. 3.7 maddesine tabi olarak, katılımcı ayrıca JDV'nin katılımcıya başvuru ilgili olarak hiçbir güven yükümlülüğü olmadığını kabul eder.

3.7. JDV, tüm katılımcıların iletişim bilgilerini gizli tutacak ve katılımcının yazılı izni olmadan bunları üçüncü taraflara ifşa etmeyecektir. Katılımcılar, başvurularında iletişim veya diğer kişisel sayılan bilgileri içermemesini sağlamaktan sorumlu olduklarını ve katılımcının bu konuda başarısız olması durumunda JDV'nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.

3.8. Katılımcılar, JDV'nin talebi üzerine, sergileme amacıyla İcatla ilgili malzemeleri (modeller ve prototipler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanacaktır. JDV, bu tür malzemelerin istenen yerlere ve bu yerlerden taşınma masraflarını karşılayacak ve malzemeleri sigortalayacaktır. JDA ve gelecekteki ödülleri kapsayan herhangi bir tanıtım ve promosyon faaliyeti sona erdikten sonra tüm ürünler sahibine iade edilecektir.

3.9. JDV, (tamamen kendi takdirine bağlı olarak) bir başvurunun sunulmasının ardından bu başvurunun madde 3.1'de belirtilen minimum gereksinimleri karşıladığından emin olmak için değişiklik ve/veya ek bilgi talep etmek için başvuru yapanlarla iletişime geçme hakkını saklı tutar.

4.1. Web Sitesi, 6 Mart 2024'den itibaren başvurular için açılacak ve 17 Temmuz 2024'de 11.59 PST'de kapanacaktır. JDV, bu saatten sonra alınan hiçbir başvurudan sorumlu değildir ve bunları kabul etmeyecektir.

4.2. Temmuz 2024'de, her bölgedeki yerel jürilerden oluşan bir kurul, her yarışma şartına uygun ülkeden en iyi olduğunu düşündükleri en fazla üç İcat seçecek. JDV, jürilerin akademisyenler veya tasarım zekasına sahip profesyoneller olmasını ve İcatların yalnızca kalitesine göre değerlendirilmesini sağlayacaktır.

4.3. JDV, madde 3.7'ye tabi olarak, yarışmacıların iletişim bilgilerinin jürilere verilmemesini sağlayacaktır. Yerel değerlendirme kurulları (her uygunluğu olan ülkeden en fazla üç İcattan oluşur) ("liste") tarafından toplam 90 adede kadar İcat seçilecektir. liste ikinci bir değerlendirme turuna geçecek. Yerel jürilerden oluşan her bir kurul, her yarışma şartına uygun ülkeden “ulusal kazanan” olarak listeden bir İcat seçecektir.

4.4. İkinci turda, Liste , Dyson şirketler grubunun deneyimli mühendislerinden oluşan bir endüstri paneli tarafından incelenip en iyi olduklarını düşündükleri 20 İcat'a azaltılacaktır ("Son liste"). JDF, Nihai listenin yarışma şartına uygun her ülkeden bir başvurunun seçilmesi yerine, yalnızca başvurunun brifinge ne kadar iyi yanıt verdiğine göre seçilmesini sağlayacaktır.

4.5. JDV mütevelli heyeti, kendi takdirlerine bağlı olarak, Uluslararası JDA kazananını ve ayrıca Final listeden herhangi bir uluslararası JDA ikincisini seçecektir. Şüpheye mahal vermemek için, JDV birden fazla uluslararası JDA kazananını ödüllendirme hakkını saklı tutar. Yarışma uygun ikincileri ortaya çıkarmazsa, uluslararası bir JDA ikincisi veya ikincisi seçmeme hakkı ve kazananların sayısına, bir veya daha fazla uygun yarışmacının olup olmadığına dair karar, JDFV mütevellisinin takdirindedir. Birden fazla kazanan veya ikinci olan varsa, o zaman, madde 4.8 veya 4.9'da belirtilen para ödülü, kazananlar veya ikinciler arasında, uygulanabilir olduğu şekilde, eşit olarak paylaştırılacaktır. JDV mütevelli heyeti, herhangi bir yılda ek para ödülü vermeye karar verebilir. Uygun bir ikincilik olmaması halinde, 4.9.1 maddesinde belirtilen para ödülü verilmeyecektir.

4.6. 2020 itibariyle JDV mütevelli heyeti, kendi takdirine bağlı olarak, sürdürülebilirlik kazananını seçecektir. Bu, bir sürdürülebilirlik sorununu ele alan veya sürdürülebilirliği tasarım sürecine, malzemelere veya üretime dahil eden en iyi başvuru olacaktır. Şüpheye mahal vermemek için, yarışmanın uygun bir kazanan ortaya çıkarmaması durumunda JDV, sürdürülebilirlik ödülünü vermeme hakkını saklı tutar. Uygun bir kazanan olup olmadığı kararı JDV mütevelli heyetinin takdirindedir. Uygun bir kazanan yoksa, madde 4.10.1'de belirtilen sürdürülebilirlik ödülü para ödülü verilmeyecektir.

4.7. 2024 için uluslararası kazanan, ikinciler ve sürdürülebilirlik kazananı 2023 yılının Kasım ayında açıklanacaktır.

4.8. Uluslararası JDA kazananı için ödül:

4.8.1. Kazanan kişi veya ekip için £30,000; ve

4.8.2. James Dyson Ödülü Sertifikası.

4.9. Uluslararası JDA ikincisi şunları alacaktır:

4.9.1. Katılımcıya (veya uygun olduğu şekilde ekibe) £5000; ve

4.9.2. James Dyson Ödülü Sertifikası.

4.10. Sürdürülebilirlik kazananı için ödül:

4.10.1. Kazanan kişi veya ekip için £30,000 ve

4.10.2. James Dyson Ödülü Sertifikası.

4.11. Yarışma şartına uygun olan her ülkenin ulusal kazananı şunları alacaktır:

4.11.1. Katılımcıya (veya uygun olduğu şekilde ekibe) 5.000 £; ve

4.11.2. James Dyson Ödülü sertifikası.

4.12. Tüm parasal ödüller, ilgili ödülün kazananının ilan edildiği gün geçerli olan döviz kuru üzerinden katılımcıların yerel para birimi cinsinden ödenecektir. JDV, Kasım 2024'de uluslararası kazananın duyurulmasından sonraki 60 gün içinde kazanan tarafından belirtilen banka hesaplarına geçerli tüm tutarları ödeyecek (veya ödenmesini sağlayacaktır). Yerel bir ülkenin veya bölgenin vergi veya diğer düzenlemelerinin bir sonucu olarak JDV bu düzenlemelerden sorumlu değildir. Bir ekibe parasal bir ödülün ödenmesi gerektiğinde, JDV, ödenmesi gereken tutarı belirtilen banka hesabına ödeyecek ve bu miktarı ekip üyeleri arasında bölmekle ilgili hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

4.13. Kazananın veya kazananın kurumunun ödülü reddetmesi durumunda, JDV (kendi takdirine bağlı olarak) para ödülünün nasıl dağıtılacağına (eğer varsa) karar verecektir ve ne kazananın ne de kazananın kurumunun herhangi bir ödülü olmayacaktır.

4.14. Tüm katılımcılar şunları kabul eder:

4.14.1. JDV'nin, İcatları değerlendirme sürecine hiçbir katılımı veya etkisi yoktur; ve

4.14.2. jürilerin kararları nihai ve bağlayıcıdır ve başka bir yazışma veya tartışmaya girilmeyecektir.

5.1. JDA, bir İcatla ilgili herhangi bir fikri mülkiyet hakkının elde edilmesinden veya doğrulanmasından sorumlu değildir. İlgili başvurunun sunulmasından önce kaydı yapılan bir İcadın korunmasını sağlamak, başvuru sahiplerinin sorumluluğundadır. Tüm patentler, tasarım başvuruları veya tescilleri, ticari marka başvuruları veya tescilleri, diğer haklar, izinler veya uygulamalara başvuruda atıfta bulunulmalıdır.

5.2. Her katılımcı, bir başvuru göndererek, İcattaki tüm uygun fikri mülkiyetin (ve manevi hakların) sahibi veya lisans sahibi olduğunu onaylar.

5.3. Katılımcı, kendisinin üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesinin bir sonucu olarak (doğrudan veya dolaylı olarak) JDV ve/veya Dyson şirketler grubunun maruz kaldığı veya maruz kalacağı tüm maliyetlere, harcamalara (yasal giderler dahil), zararlara, kayıplara veya yükümlülüklere karşı JDV'yi ve Dyson Grup şirketlerini tamamen tazmin edecek ve zarar görmemesini sağlayacaktır ( her ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın) . Şüpheye mahal vermemek için, ilgili başvurunun bir ekip tarafından sunulduğu durumlarda, bu madde kapsamında her ekip üyesinin sorumluluğu müşterek ve müteselsil olacaktır.

5.4. Madde 5.4'e tabi olarak, her bir katılımcı, JDV'ye bir Girişte sunulan materyalleri şu amaçlarla kullanmak, görüntülemek, yayınlamak, yaymak ve uyarlamak için dünya çapında, geri alınamaz, kalıcı ve telifsiz bir lisans (alt lisans hakkı ile) verir. JDA ve/veya JDV'nin reklamını yapmak veya tanıtmak.

5.5. İcattaki tüm fikri mülkiyet hakları her zaman (taraflar arasında olduğu gibi) katılımcı(lar)ın mülkiyetinde kalacaktır. Bu hüküm ve koşullardaki hiçbir şey veya bir katılımcının JDA'ya katılımı, Buluştaki herhangi bir fikri mülkiyet hakkını JDV'ye veya herhangi bir üçüncü tarafa (Dyson şirketler grubu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) devretmez veya lisanslayamaz.

6.1. Bu şartlar ve koşullardaki hiçbir şey, herhangi bir tarafın ihmali, dolandırıcılığı veya kanunen geçerli bir şekilde sınırlandırılamayan veya hariç tutulamayan diğer herhangi bir sorumluluğun neden olduğu ölüm veya kişisel yaralanma için sorumluluğunu sınırlamaz veya hariç tutmaz.

6.2. Madde 6.1'e tabi olarak, JDV'nin (ne şekilde ortaya çıkarsa çıksın) herhangi bir dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp veya hasar için hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

6.3. Sahip olabileceği diğer haklara veya çözümlere zarar getirmeksizin, JDV, yazılı bildirimde bulunarak, bir katılımcının (veya ekibinin) bu hüküm ve koşulları ihlal etmesi veya itibarını zedelemesi nedeniyle JDA'ya katılımını sona erdirme hakkına sahip olacaktır.

6.4. Bir katılımcı herhangi bir zamanda JDV'ye yazılı bildirimde bulunarak JDA'dan bir Girişi geri çekebilir. Bir Giriş bir ekip tarafından sunulduğunda, her bir ekip üyesi bunu JDV'ye yazılı olarak bildirmedikçe ve bu durumu bildirene kadar bir Giriş geri alınmış sayılmaz.

7.1. Katılımcılar, bir Başvuru göndererek, JDV'ye kayıt işlemi sırasında toplanan kişisel verileri JDA'nın yönetimi amacıyla kullanma yetkisi verir. JDV, katılımcıların kişisel verilerini kendi kurallarına uygun olarak toplar, depolar, kullanır ve işler. Gizlilik politikası ve geçerli tüm yasa ve yönetmelikler Web Sitesinde mevcuttur . Katılımcılar, JDV'ye gönderilen bir e-posta veya mektup aracılığıyla herhangi bir zamanda JDV tarafından tutulan kişisel verilerine erişme veya bunları değiştirme hakkına sahip olacaktır.

7.2. JDV, katılımcının kişisel verilerini, katılımcının önceden yazılı izni olmadan üçüncü taraflara aktarmayacaktır.

8.1. Tüm katılımcılar, JDV'nin makul yazılı talebi üzerine, JDA ile ilgili herhangi bir tanıtım veya promosyon faaliyetinde ve Uygunluğu olan Ülkelerde gelecekteki ödüllerde yer almayı kabul eder. JDV, giriş yapanların ulaşım ve konaklama masraflarını karşılayacak ve bu tür faaliyetlere katılmanın bir sonucu olarak giriş yapanların maruz kaldığı tüm makul masrafları (makul kanıtın sağlanmasına bağlı olarak) karşılayacaktır.

End of main content. Return to top of main content.

Konumunuzu seçin