Sla over – en ga direct naar de hoofdpagina

Privacybeleid

Inleiding

De James Dyson Foundation (“wij”, “ons” of “onze”) streeft ernaar om ervoor te zorgen dat uw privacy beschermd wordt.

In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze gegevens verzamelen, hoe we de gegevens die we over u verzamelen gebruiken, welke zeggenschap u over uw persoonlijke gegevens heeft en worden de procedures beschreven die we ingesteld hebben om uw privacy te beschermen.

Dit privacybeleid geldt voor de persoonlijke gegevens die verzamelen via deze website en die u in verband met de James Dyson Award aan ons wilt verstrekken. Voor meer informatie over de James Dyson Foundation, waaronder de wijze waarop de James Dyson Foundation uw persoonlijke gegevens verwerkt, klikt hier.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan ons, bevestigt u dat u de voorwaarden van dit privacybeleid hebt gelezen en begrepen. We nemen de verantwoordelijkheid voor de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen, en wij streven ernaar om transparant te zijn over hoe we deze verwerken, en u hierover zeggenschap te geven.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

We verzamelen op een aantal manieren persoonlijke gegevens over u, zoals door middel van cookies, inschrijving voor de James Dyson Award en e-mails die via onze website aan ons verzonden worden. U kunt ervoor kiezen om deze gegevens aan ons te verstrekken, of we kunnen deze gegevens met gebruik van andere middelen verzamelen.

 

Gegevens die u met ons deelt

We verzamelen persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt of met ons communiceert via onze website, per telefoon of anderszins.

We vragen deelnemers die zich op onze website ingeschreven hebben om ons hun naam, contactgegevens, geboortedatum en informatie over (en bewijs van) gevolgde opleidingen te verstrekken.

U kunt ervoor kiezen om bepaalde informatie niet aan ons door te geven, of te vragen dat alle informatie die u eerder verstrekt heeft te verwijderen. Als u dit doet, kunt u misschien niet volledig van onze service profiteren.

Gegevens van uw online interacties

Wij verzamelen beperkte persoonlijke gegevens en anonieme, geaggregeerde statistieken van alle bezoekers op onze website en slaan deze op, ongeacht of u deze gegevens actief aan ons verstrekt heeft of alleen onze website bezoekt. Dit omvat het internet protocol (IP)-adres van het apparaat dat u gebruikt, de browser software die u gebruikt, uw besturingssysteem, de datum en tijd van toegang, het internetadres van de website vanwaar u naar onze website doorgelinkt wordt en informatie over hoe u gebruik maakt van onze websites.

 

Cookies

Wanneer u gebruik maakt van onze websites willen wij misschien ook de door cookies verzamelde gegevens gebruiken. “Cookies” zijn kleine bestandjes die websites via uw webbrowser op uw apparaat opslaan. Ze bestaan sinds het midden van de jaren negentig en zijn één van de meest gebruikte technologieën op het internet.

Sommige cookies die wij gebruiken verzamelen uw persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens die verzameld worden, zullen gebruikt worden in overeenstemming met dit privacybeleid. Door verder gebruik van onze websites aanvaardt u dat cookies op uw apparaat kunnen worden geïnstalleerd. Houd er rekening mee dat wij op dit moment niet reageren op Geen Track (DNT)-signalen.

 

E-mailcommunicatie

Als u ons e-mailberichten stuurt, verstrekt u ons automatisch uw e-mailadres en andere persoonlijk identificeerbare informatie die u opneemt in de tekst van uw bericht.

Zolang wij u hiermee van dienst zijn, houden wij u graag op de hoogte van alles wat er gebeurt binnen de James Dyson Foundation waarvan wij denken dat u dit misschien wilt weten. In het onderstaande deel ‘Uw zeggenschap en keuzes’ staat vermeld hoe u kunt bijwerken of veranderen of u van ons wilt horen, of wilt dat wij geen contact meer met u opnemen.

Soms ontvangen we een melding wanneer u een e-mail van ons opent; wij gebruiken deze gegevens om onze teams te helpen om de aan u verstuurde e-mails zo interessant mogelijk voor u te maken door u interessante content en ervaringen te verstrekken.

Hoe gebruiken we u persoonlijke gegevens?

De belangrijkste reden voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens is het mogelijk maken van uw inschrijving en voortgang in de procedure voor de James Dyson Award.

Gegevens die u met ons deelt

 Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt op de volgende manieren:

  • Om contact met u op te nemen over uw voortgang in de procedure voor de award, of mogelijke kansen voor publiciteit waarbij we u graag willen betrekken;
  • Om uw vragen en verzoeken te beantwoorden;
  • Om met u te communiceren;
  • Om uw updates te verschaffen over wijzigingen ins ons beleid, algemene voorwaarden en andere zaken die we u door moeten geven;

We nemen alleen contact met u op indien u ons dit gevraagd heeft. Inschrijving als deelnemer betekent dat u ons toestemming geeft om contact met u op te nemen over uw voortgang in de procedure voor de award, of mogelijke kansen voor publiciteit waarbij we u graag willen betrekken

 Gegevens van uw online interacties

We gebruiken uw persoonlijke gegevens van uw online interacties (verzameld met behulp van cookies):

Voor profilering en statistische analyse van het gedrag van onze bezoekers bij het gebruik van onze websites;

  • Om u informatie over de James Dyson Award te laten zien waarvan wij denken dat deze voor u van belang is, zowel op sites van derden als op sociale media

Andere gebruiksmogelijkheden van uw persoonlijke gegevens

 We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken:

  • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
  

Welke persoonlijke gegevens verstrekken we aan derden?

We kunnen uw persoonlijke gegevens verstrekken met derden die namens ons diensten verlenen. Zij hebben alleen toegang tot de persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om deze diensten te verlenen. Ze zijn verplicht om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te houden, en mogen deze niet anders gebruiken dan zoals wij van hen vragen, en altijd in overeenstemming met dit privacybeleid.

De derden die namens ons diensten verlenen vallen in de volgende categorieën:

  • Aan ons gelieerde entiteiten (met inbegrip van Dyson, Inc. en haar dochterondernemingen);
  • Derden die ons helpen met mailingdiensten, financiële diensten, controlediensten, administratieve diensten, IT-technologieën (bv. gegevensopslag), beveiligingsdiensten en schadeclaims.
  • Derden die ons helpen met onze marketing; waaronder ons helpen om te begrijpen hoe goed onze internetreclame werkt, of om mensen te bereiken die geïnteresseerd zijn in de James Dyson Award;
  • Sociale media-platformen die namens ons reclame maken op hun platformen (en aan wie we op veilige wijze uw persoonlijke gegevens kunnen verstrekken om deze reclame voor zowel u en/of anderen te maken)

Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens ook als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, waaronder als reactie op een juridische procedure, zoals een rechterlijk bevel of een dagvaarding, of om te voldoen aan andere nationale, provinciale of lokale wetgeving.

Indien u meer informatie wilt over hoe wij uw persoonlijke gegevens verstrekken, dan kunt u op de onderstaande wijzen contact met ons opnemen.

  

Links naar websites van derden

Wij kunnen links verschaffen naar andere websites die niet worden beheerd en aangestuurd door de James Dyson Foundation.

Wij hebben geen zeggenschap over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites, of hoe derden die hiervoor verantwoordelijk zijn uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Evenmin stemmen we in met of doen toezeggingen over websites van derden.

Websites van derden hebben mogelijk een eigen privacybeleid waarin uitgelegd wordt hoe zij uw persoonlijke gegevens gebruiken en verstrekken. U dient het betreffende privacybeleid zorgvuldig te lezen voordat u deze websites gebruikt om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met hoe uw persoonlijke gegevens verzameld, gebruikt en verstrekt worden.

 

 Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om deze te gebruiken voor de in dit privacybeleid vermeld redenen, en zo lang als wij wettelijk vereist zijn om deze te bewaren.

  

Uw zeggenschap en keuzes

Wij geven u zeggenschap over de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen om ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig zijn en uw voorkeuren weergeven.

U hebt recht op inzage, bijwerken en wijzigen van persoonlijke gegevens die wij over u bezitten. U kunt ons ook vragen om persoonlijke gegevens te verwijderen of het gebruik hiervan te beperken.

Als de wet in uw land ons toestaat om een vergoeding op te leggen voor inzage van uw gegevens, zullen we dit op verzoek aan u doorgeven.

We brengen u geen kosten in rekening voor het bijwerken, wijzigen of verwijderen van uw persoonlijke informatie. Als u inzage wilt tot uw persoonlijke gegevens, deze wilt bijwerken of wijzigen, of als u wilt dat wij persoonlijke gegevens die wij over u in ons bezit hebben verwijderen, of het gebruik ervan beperken, kunt u op de onderstaande manieren contact met ons opnemen.

We sturen u allen marketingberichten als u ons hebt laten dat u deze graag wilt ontvangen. Als u niet benaderd wilt worden door de James Dyson Foundation kunt u dit aangeven op het moment dat u ons uw contactgegevens verstrekt, of op een later tijdstip door een e-mail te sturen aan jamesdysonaward@dyson.com, of een brief te sturen aan The James Dyson Foundation, Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire, SN16 0RP, waarin u vermeld dat u dergelijke berichten niet wilt ontvangen.

 

 Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

Wij streven ernaar om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen, met inbegrip van encryptie, om uw persoonlijke gegevens en privacy te beschermen, en we herzien deze maatregelen regelmatig. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens door middel van een combinatie van fysieke en IT beveiliging, waaronder toegangscontrole die de manier waarop uw persoonlijke gegevens en de gegevens verwerkt, beheerd en behandeld wordt beperkt en beheert. We zorgen er ook voor dat onze medewerkers voldoende getraind zijn in het beschermen van uw persoonlijke informatie. Onze procedures betekenen dat we u af en toe kunnen verzoeken om zich te identificeren voordat we uw persoonlijke gegevens aan u verstrekken.

In het onwaarschijnlijke geval dat onze beveiliging geschonden wordt en de bescherming van uw persoonlijke gegevens hierdoor in gevaar komt, zullen we u dit laten weten.

 

 Overdracht en opslag van gegevens en de algemene behandeling van uw persoonlijke gegevens

De James Dyson Foundation is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

Wij verzamelen persoonlijke gegevens in het land waarin u woont. Vervolgens worden de gegevens door ons gehost en opgeslagen in de Europese Economische Ruimte (EER). Derden aan wie we uw persoonlijke gegevens doorgeven, kunnen uw persoonlijke gegeevens buiten het Verenigd Koninkrijk en buiten de EER verwerken in of overdragen naar andere landen waar zij gevestigd zijn.

 Wij zullen ervoor zorgen dat zowel de overdracht van uw persoonlijke informatie door ons of door derden aan wie wij uw persoonlijke gegevens verstrekt hebben, en onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, plaatsvindt conform de wetgeving die op ons van toepassing is. Dit privacybeleid blijft echter hoe dan ook van toepassing op de overdracht, opslag en verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons.

Door uw persoonlijke gegevens aan ons te verschaffen, en door het gebruik van onze websites, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens op deze wijze overdragen, opslaan en verwerken.

 

 Kinderen

De website en de procedure voor toekenning van de award door James Dyson Foundation is niet gericht op kinderen. Wij verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen.

Als u een kind bent, probeer dan niet om u als gebruiker van onze websites te registreren of ons op een andere manier persoonlijke informatie te verstrekken. Als wij merken dat we onbedoeld persoonlijke gegevens van een kind verkregen hebben, verwijderen we deze gegevens zo snel mogelijk.

Als u op de hoogte bent dat een kind zijn of haar persoonlijke gegevens verstrekt heeft, neem dan contact met ons op via jamesdysonaward@dyson.com.

  

Wijzigingen van dit privacybeleid

Wij zullen dit privacybeleid tenminste een keer per jaar controleren en bijwerken, zodat mogelijke wijzigingen in de manier dat persoonlijke gegevens in verband met de James Dyson Award verzameld en verwerkt wordt in dit beleid tot uiting komen. Als we ons privacybeleid wijzigen worden wijzigingen zonder kennisgeving op deze pagina geplaatst.

 

 Eerdere wijzigingen van dit privacybeleid

Maart 2017- Jaarlijkse bijwerking die veranderingen weergeeft in de manier van verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens in het kader van de procedure voor de James Dyson Award

 

Vertalingen van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is vertaald uit het Engels naar de officiële taal van een aantal verschillende landen. Dit hebben we gedaan om ervoor te zorgen dat het beleid duidelijk en toegankelijk is voor alle gebruikers van onze website en alle deelnemers aan de James Dyson Award.

Indien er tegenstrijdigheden of onverenigbaarheden zijn met een vertaalde versie van dit privacybeleid, heeft de Engelse versie voorrang.

 

Contact

Mocht u nog vragen, opmerkingen of bezwaren hebben, of indien u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij de persoonlijke gegevens die wij over u bezitten gebruiken, dan kunt u een e-mail sturen naar jamesdysonaward@dyson.com

 U kunt ook contact met ons opnemen door te schrijven aan:

James Dyson Foundation
Tetbury Hill
Malmesbury
Wiltshire
SN16 0RP
+44 1666 828001

 

Mocht u nadat u met ons gesproken heeft niet tevreden zijn met onze reactie, kunt u contact opnemen met de betreffende regelgevende of bevoegde instantie in uw land die verantwoordelijk is voor de afhandeling van klanten over het gebruik van persoonlijke gegevens.

Einde van hoofdpagina. Ga terug naar het begin.