Veel Gestelde Vragen

 • Waarom deelnemen aan de James Dyson Award?

  Redenen te over! De kans om te worden uitgeroepen tot nationaal of zelfs internationaal winnaar – en het prestige dat daar bij hoort. De James Dyson Award spant zich in om het werk van jonge ontwerpers wereldwijd in de schijnwerpers te plaatsen. Je krijgt ook je eigen projectpagina op de website van de James Dyson Foundation – de ideale plek om je werk onder de aandacht te brengen van familieleden, vrienden, docenten en wie weet zelfs investeerders en je toekomstige werkgever!

 • Wie kan meedingen naar de James Dyson Award?

  Deelnemers moeten in de afgelopen vier jaar ten minste één semester ingeschreven zijn geweest als student van een universitaire opleiding op het gebied van techniek of ontwerp, in een land dat is geselecteerd voor deelname aan de James Dyson Award. In het geval je als team wilt deelnemen moet ten minste één van de teamleden aan de bovengenoemde criteria voldoen en zich opgeven als teamleider. Alle overige leden van het team moeten de afgelopen vier jaar ten minste één semester ingeschreven zijn geweest als student van een universitaire opleiding, in een land dat is geselecteerd voor deelname aan de James Dyson Award. Alle deelnemers moeten hun status als student of alumnus kunnen aantonen. Aanvaardbare bewijsstukken zijn bijvoorbeeld transcripties, een lesrooster (met data), een tentamenbriefje, een ondertekende en gedateerde brief van een hoogleraar of decaan, of je diploma. Deze documentatie moet je verstrekken tijdens het inschrijven en kun je uploaden als PDF, JPEG of MS Word­bestand.

 • Kan ik deelnemen als lid van een team?

  Ja, projecten die door een team worden ingezonden worden op exact dezelfde manier beoordeeld als projecten van individuele deelnemers. Als een team de Award wint, wordt het prijzengeld gelijkelijk verdeeld tussen de leden van het team.

 • Kan ik meerdere projecten inzenden?

  Ja. Je mag zoveel projecten inzenden als je wilt. De winnaar wordt uitsluitend bepaald op basis van de kwaliteit van het ontwerp.

 • Ik heb de Franse nationaliteit, maar ik heb gestudeerd in Singapore en daar ook mijn project ontwikkeld. Vanuit welk land moet ik nu mijn project indienen?

  Singapore. De James Dyson Award wil niet alleen jonge ontwerpers onder de aandacht brengen, maar ook de universiteit die zo veel in jou heeft geïnvesteerd dat je dit niveau hebt bereikt. Daarom krijgt de universiteit van de internationale winnaar een bedrag van £ 5.000. Het is dus belangrijk dat je je project inzendt vanuit het land waar je bent opgeleid.

 • Ik ben een volwassen student. Kan ik me inschrijven voor de James Dyson Award?

  Ja. Iedere ontwerper of student die aan de bovengenoemde criteria voldoet, kan zich opgeven voor deelname.

 • Mijn ontwerp bevindt zich in het productiestadium of is al op de markt gebracht. Kan ik desondanks meedoen?

  Jazeker. Zend je ontwerp gerust in, ook al bevindt het zich in de laatste fase van het ontwerpproces of is het al op de markt gebracht.

 • Ik heb een opleiding als sieraadontwerper / grafisch ontwerper / modeontwerper / textiele vormgever / etc. Kan ik meedoen?

  Helaas niet. Deelname is voorbehouden aan mensen die een universitaire opleiding volgen op het gebied van productontwerp, industrieel ontwerp of techniek (of dat minder dan vier jaar geleden hebben gedaan). Wellicht kun je wel meedoen als lid van een team, op voorwaarde dat ten minste één teamlid een universitaire opleiding volgt (of minder dan vier jaar geleden heeft gevolgd) op het gebied van productontwerp, industrieel ontwerp of techniek in een deelnemende regio.

 • Wat moet ik inzenden om te kunnen meedoen aan de James Dyson Award?

  Je moet op de website een profiel aanmaken en bewijsmateriaal uploaden waaruit blijkt dat je student of alumnus bent. Zodra je een profiel hebt aangemaakt, kun je een project uploaden. Dit voorbeeldproject kun je daarbij als richtsnoer gebruiken. Om een project te kunnen uploaden moet je de volgende informatie verstrekken:

   

  • Een beschrijving van je ontwerp – je inspiratiebron, het ontwikkelingsproces en de algehele functie van het ontwerp. Deze beschrijvingen moet je zowel in het Engels als in je eigen taal invullen (dat laatste natuurlijk alleen als Engels niet je moedertaal is).
  • Afbeeldingen die een beeld geven van de ontwikkeling van je ontwerp – vroege schetsen, CAD-materiaal, de eerste prototypen en het eindproduct tegen een witte achtergrond. Iedere afbeelding moet minimaal 1 MB groot zijn, en maximaal 3 MB.
  • Een videofilmpje wordt sterk aanbevolen maar is niet essentieel. De video mag niet langer duren dan drie minuten en moet een beeld geven van zowel het ontwikkelingsproces van het ontwerp als het prototype in actie. Je moet de video eerst uploaden op YouTube of Vimeo.
 • Ik kan het toch niet opnemen tegen de rest van de wereld? Die Award win ik nooit!

  Iedereen heeft dezelfde kans om de James Dyson Award te winnen. De prijs gaat naar de student met het beste ontwerp. Ieder ontwerp wordt dus beoordeeld op zijn intrinsieke kwaliteiten, en niet op de herkomst of de ontwerper zelf. Deelname is heel eenvoudig, en je kunt winnen op nationaal of internationaal niveau. En zelfs al win je niets, dan nog maak je goede kans dat jouw ontwerp heel wat bekijks trekt in de internationale media en de ontwerpsector.

 • Ik heb geen prototype voor mijn ontwerp gemaakt. Kan ik toch meedoen?

  Ja, je kunt meedoen. Wij begrijpen dat het voor sommige ontwerpers niet haalbaar is om op universitair niveau aan prototypen te werken. Een prototype is dus geen vereiste, maar biedt wel een heel goede mogelijkheid om je ontwerp op basis van foto’s of een videofilmpje toe te lichten. Zo kan de jury beter beoordelen of je ontwerp überhaupt werkt, en zo ja, hoe goed het werkt.

 • Ik wil mijn ontwerp geheim houden. Kan ik desondanks deelnemen aan de wedstrijd?

  De James Dyson Award is zodanig opgezet dat het niet mogelijk is om je ontwerp geheim te houden. Via de Award worden jonge ontwerpers in de schijnwerpers gezet. Dat is niet mogelijk zonder je ontwerp en het verhaal erachter. Je ontwerp wordt op de website van de James Dyson Award gepubliceerd en wellicht ook gebruikt voor publicitaire doeleinden. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je voor advies en bescherming te wenden tot het bureau voor patenten en intellectueel eigendom in jouw regio voordat je je project inzendt.

 • Wat is voor jullie bepalend voor de kwaliteit van een inzending?

  Wij zijn op zoek naar ontwerpen die een wezenlijk en praktisch doel dienen en concrete voordelen bieden voor de eindgebruiker. Ideeën moeten daarnaast ook levensvatbaar zijn, zowel in technisch als commercieel opzicht. Het ontwerp moet zijn gebaseerd op intelligente maar tegelijkertijd eenvoudige technische principes die garanderen dat het ook echt werkt. Prototypen – werkmodellen of zelfs heel vroege, onuitgewerkte modellen – maken het idee inzichtelijk en verhelderen ook de functie van het ontwerp. Idealiter heb je bij het ontwikkelen van je ontwerp ook aan duurzaamheidsaspecten gedacht. Klik hier om bekroonde ontwerpen te bekijken uit eerdere edities van de Award.

 • Hoe worden de ontwerpen beoordeeld?

  De beoordeling vindt plaats in verschillende fasen. De eerste beoordelingsronde speelt zich af op regionaal niveau. Een plaatselijk panel van professionals op het gebied van ontwerp en techniek bekijkt alle inzendingen in de desbetreffende regio en kiest één nationale winnaar en vier nationale finalisten. De nationale finalisten uit de verschillende regio’s gaan door naar de tweede beoordelingsronde. In deze fase bekijkt een panel van Dyson ingenieurs de ontwerpen van alle finalisten. Vervolgens kiest het panel de 20 beste projecten die doorgaan naar de laatste ronde. Tot slot selecteert James Dyson uit de 20 beste ontwerpen de internationale winnaar en twee internationale tweedeprijswinnaars.

 • Hoeveel winnaars zijn er en wat zijn de prijzen?

  Internationale winnaar:

  • £ 30.000 voor de student of het studententeam
  • £ 5.000 voor de afdeling van de student(en) aan de betreffende universiteit
  • James Dyson Award-certificaat

   

  Er kunnen maximaal vijf internationale tweedeprijswinnaars:

  • £ 5.000 voor de student of het studententeam
  • James Dyson Award-certificaat

   

  Nationale winnaar (één in iedere regio):

  • £ 2.000 voor de student of het studententeam
  • James Dyson Award-certificaat

   

  Nationale finalisten (maximaal vier per regio):

  • James Dyson Award-certificaat
 • Wordt de Award uitgereikt tijdens een speciale ceremonie?

  Gezien het internationale karakter van de James Dyson Award is er geen uitreikingsceremonie. De winnaar van de James Dyson Award wordt echter wel voorgesteld aan de internationale pers. Dit houdt vaak in dat de winnaar de gelegenheid krijgt zich in de media te presenteren.

 • Waar wordt de prijs van £5000 voor mijn universiteit aan besteed?

  Het prijzengeld wordt ter beschikking gesteld aan de technische faculteit of de afdeling industrieel ontwerp die jou de mogelijkheid heeft geboden deel te nemen aan de wedstrijd. De prijs wordt niet aan afzonderlijke personen verstrekt, maar aan de afdeling als geheel om het onderwijs in ontwerp en techniek verder te bevorderen.

 • Als ik win, kom ik dan in aanmerking voor een baan bij Dyson?

  De James Dyson Award wordt gefinancierd door de James Dyson Foundation – een charitatieve instelling met als oogmerk meer jongeren te laten kiezen voor een opleiding op het gebied van ontwerp en techniek. De Foundation is niet bedoeld om talent te werven voor het bedrijf Dyson. De James Dyson Award plaatst jonge ontwerpers echter wel nadrukkelijk in de schijnwerpers. Verschillende deelnemers hebben in het verleden met succes bij Dyson gesolliciteerd en werken hier nog steeds. Wil je solliciteren naar een functie bij Dyson, ga dan naarwww.careers.dyson.com.

 • Welke landen nemen deel aan de James Dyson Award?

  Australië, België, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, Hong Kong, Ierland, Italië, Japan, Korea, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Rusland, Singapore, Spanje, Taiwan , de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea en Zwitserland.

 • Waarom doet mijn land niet mee aan de James Dyson Award?

  Deelname aan de James Dyson Award is alleen mogelijk in landen waar wij voldoende mogelijkheden hebben om dat te ondersteunen. Wij hopen de lijst met deelnemende landen in de toekomst te kunnen uitbreiden. Als er een land wordt toegevoegd, wordt het ook opgenomen in de Voorwaarden. Je kunt je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief, zodat je steeds op de hoogte blijft van het laatste nieuws over de Award.

 • Wordt van mij verwacht dat ik deelneem aan de publiciteit rond de Award?

  Ja. Als je instemt met de Voorwaarden van de Award, ga je er ook mee akkoord dat jouw verhaal, jouw project en de bijbehorende foto’s en films voor publiciteitsdoeleinden gebruikt kunnen worden. Het is mogelijk dat je wordt uitgenodigd deel te nemen aan publicitaire activiteiten, in levenden lijve dan wel telefonisch of per e-mail. Deze verzoeken worden door de James Dyson Foundation verwerkt. Jouw persoonsgegevens worden niet rechtstreeks aan journalisten verstrekt, tenzij je daarvoor toestemming hebt gegeven. Je hebt het recht om activiteiten waar je zelf niet rechtstreeks – in levenden lijve, telefonisch of per e-mail – aan wilt deelnemen, te weigeren. De James Dyson Foundation echter mag jouw verhaal, jouw project en het beeldmateriaal wel gebruiken om zichzelf, jou en je ontwerp in de media voor het voetlicht te brengen.

 • Wat is de James Dyson Foundation?

  De James Dyson Foundation is een internationale charitatieve instelling die zich inspant om meer jongeren te laten kiezen voor een carrière als technisch ontwerper. De James Dyson Award is zeker niet onze enige activiteit. Wij zorgen bijvoorbeeld voor de middelen die docenten nodig hebben om techniek in de klas tot leven te laten komen. Wil je meer weten over ons en onze werkzaamheden, ga dan naar de Over ons-pagina op de JDF-website.

 • Wat is de relatie tussen de James Dyson Award en Dyson?

  De James Dyson Award wordt beheerd door de James Dyson Foundation, een internationale charitatieve instelling die jongeren helpt hun potentieel als technisch ontwerper te ontwikkelen. Er is een duidelijk onderscheid tussen de doelstellingen van de James Dyson Foundation, een filantropische instelling, en Dyson, een commercieel bedrijf. Er is echter ook een verband, in die zin dat de James Dyson Foundation wordt gefinancierd uit de winst van Dyson. De JDF heeft er voordeel bij dat James Dyson voorzitter is van het bestuur, en kan gebruik maken van de middelen van Dyson. Ingenieurs van Dyson kunnen bijvoorbeeld onder werktijd, op vrijwillige basis, een bijdrage leveren aan de onderwijsinspanningen van de James Dyson Foundation. Daaronder valt ook de jaarlijkse beoordeling van inzendingen voor de James Dyson Award en het samenstellen van de top 20.

 • Gaat Dyson profiteren van mijn gedachtegoed?

  Nee. Zoals in de Voorwaarden staat vermeld, behoud je zelf alle rechten op eventueel intellectueel eigendom dat verband houdt met jouw idee. De James Dyson Award streeft ernaar jonge ontwerpers de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om hun ideeën wereldwijd onder de aandacht te brengen en zo contacten te leggen en hun werk verder te ontwikkelen. Dyson gaat er niet met jouw idee vandoor.

 • Kan de James Dyson Foundation een bezoek brengen aan mijn universiteit?

  Ieder jaar organiseert de James Dyson Foundation een aantal colleges en workshops rond het thema industrieel ontwerp op scholen en universiteiten over de hele wereld. Die activiteiten worden veelal tot een jaar van tevoren gepland. We zouden graag meer doen, maar daarvoor zijn onze middelen te beperkt. Heb je echter een speciaal verzoek, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Bekijk ook eens een aantal van onze middelen en instrumenten op onze website.